Reeta Kangas profiilikuva
Reeta
Kangas
Median, musiikin ja taiteen tutkimus
PhD

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Neuvostoliitto
Venäjä
Venäjän taide
Neuvostoliiton taide
propaganda
visuaalinen propaganda
Neuvostoliiton propaganda
propagandataide
Venäjän propagandaperinne
eläimet venäläisessä kulttuurissa
eläimet kulttuurisina objekteina;

Biografia

Väittelin Turun yliopiston venäjän kielen oppiaineesa tammikuussa 2017. Väitöskirjassani tarkastelin eläinsymboliikkaa ja eläinhahmojen funktioita neuvostoliittolaisen Kukryniksy-kolmikon kylmän sodan ajan pilapiirroksissa. Olen aiemmin tehnyt MPhil-tutkinnon Bristolin yliopistossa Englannissa ja FM-tutkinnon Turun yliopistossa. Vapaa-ajallani juoksen, luen, pelaan, neulon ja harrastan filmikuvausta – olen erityisen innostunut vanhoista neuvostoliittolaisista kameroista


Opetus

Erikoisosaamiseni on neuvostopropagandaa, erityisesti kuvallista propagandaa, käsittelevissä kursseissa.

Tutkimus

Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteeni ovat laajat ja monitieteiset. Olen erityisen kiinnostunut Venäjän ja Neuvostoliiton taiteesta, poliittisesta taiteesta, propagandasta (erityisesti visuaalisesta), yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta eläintutkimuksesta (human-animal studies), kehysteoriasta sekä taiteesta, jossa yhdistyvät kuva ja teksti, esimerkiksi pilapiirroksista ja sarjakuvasta. Tutkimuksessani keskityn erityisesti tarkastelemaan miten taidetta käytetään muokkaamaan ihmisten näkemyksiä ja vahvistamaan valtion luomaa "virallista" maailmankuvaa sekä manipuoloimaan niitä kehyksiä, joiden puitteissa ihmiset ymmärtävät ja käsittävät maailmaa. Erityinen mielenkiinnon kohteeni on, miten eläinsymboliikkaa käytetään vaikuttamisen välineenä ja miten se osaltaan vaikuttaa siihen, miten ihmiset näkevät eläimet.


Julkaisut

Järjestä:

Vievätkö kaikki tiet Turkuun? (2018)

Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Reeta Kangas
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))

Minä ja Kukryniksy (2017)

Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Kangas RE
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))