Reima Välimäki profiilikuva
Reima
Välimäki
dosentti, humanistinen tiedekunta
akatemiatutkija, historia ja arkeologia
PhD / FT, Dos.

Ota yhteyttä

+358 29 450 2296
+358 50 590 4538
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Keskiajan historia
harhaoppisuuden ja inkvisition historia
vainon historia
digitaaliset ihmistieteet
medievalismi
historiografia
lännen suuri skisma (1378-1417)
käsikirjoitustutkimus

Biografia


Olen akatemiatutkija kulttuurihistorian oppiaineessa. Väittelin kulttuurihistoriasta vuonna 2016, ja väitöskirjani käsitteli myöhäiskeskiaikaista harhaoppisuutta ja saksalaista inkvisiittoria Petrus Zwickeriä. Tein väitöskirjani tohtorikoulutettavana historiatieteiden valtakunnallisessa tohtoriohjelmassa ja Suomen Akatemian hankkeessa Modus vivendi: Religious Reform and the Laity in Late Medieval Europe. Tohtoriopintojeni aikana olin vuoden vierailevana tutkijana Bergische Universität Wuppertalissa, ja vietin useita pidempiä tutkimusjaksoja Suomen Rooman-instituutissa. Vuosina 2016–2018 olin myös instituuttia ylläpitävän säätiön Institutum Romanum Finlandiae osa-aikainen asiamies. Olen aktiivinen tiedeviestijä ja asiantuntija. Vuodesta 2015 lähtien olen ollut Turun Keskiaikaisten markkinoiden historiallinen asiantuntija. Olen ollut mukana kahdessa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen hankkessa: Vihan pitkät jäljet käsitteli vihapuheen ja vainon pitkää historiaa (2017–2018) ja Vammaisuuden vaiettu historia tuo esiin unohdettua vammaishistoriaa ja vammaisten toimijuutta (2017–2019). Vuosina 2020-2022 olin Turun yliopiston ihmistieteellisen tutkijakollegiumin (TIAS) tutkijatohtori.

Opetus


Vastaan historian aineopintojen digitaalisen historian moduulista. Olen opettanut johdatusta digitaalisiin ihmistieteisiin sekä yksittäisillä luennoilla että kokonaisilla johdantokursseilla. Syksyllä 2017 pidin verkkokurssin Johdatus esimodernin digitaaliseen tutkimukseen Turun yliopistossa. Syksyllä 2018 ja keväälllä 2020 opetin luento- ja verkko-opetuksen yhdistelmänä kurssia Introduktion till digital humaniora Åbo Akademissa. Keväällä 2018 koordinoin kurssin kärsimyksen esimodernista historiasta. Opetan säännöllisesti Zotero-viitteidenhallintajärjestelmän työpajoja opiskelijoille ja tutkijoille.

Tutkimus


Keskeiset kiinnostuksen kohteeni ovat harhaoppisuuden ja inkvisition historia sekä poleemisen kirjallisuuden ja sitä kautta vähemmistöjen ja vainon historia. Väitöskirjaani perustuva monografia Heresy in Late Medieval Germany: The Inquisitor Petrus Zwicker and the Waldensians on julkaistu keväällä 2019 (York Medieval Press). Väitöksen jälkeen aloin yhdistää tietokoneavusteisia menetelmiä historian ja käsikirjoitustutkimuksen aiheisiin. Olin mukana digitaalisten ihmistieteiden konsortiossa Profiling Premodern Authors, jossa esimodernia tekijyyttä tutkittiin tietokoneavusteisella tekijäntunnistuksella. Kolmivuotinen hankkeeni TIASissa (2020–2022) käsitteli lainauksia, vaikutteita, kompilaatiota, imitaatiota ja omaperäisyyttä myöhäiskeskiajan poleemisessa kirjallisuudessa. Vuosina 2019-2022 johdin Emil Aaltosen säätiön rahoittamaa PSEUDOHISTORIA-hanketta, joka tutki medievalismia, historiakulttuuria ja -politiikkaa suomalaisissa ja venäläisissä internetaineistoissa. Projektin tuloksena editoin artikkelikokelman Medievalism in Finland and Russia: Twentieth- and Twenty-first-century Aspects (Bloomsbury Academic, 2022). Olen mukana myös Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa SCISMA, jossa tutkimme Rooman uskonnollisia yhteisöjä lännen suuressa skismassa (1378-1417).  

Tällä hetkellä minua kiinnostaa vainoon ja polemiikkeihin liittyvien, usein sotkuisten lähteiden kvantifiointi. Akatemiatutkijan projektini PERSECUTIO: Causalities of polemics and persecution in late medieval Europe 2023–2027) käsittelee vihamielisen puheen ja kirjoittamisen ja konkreettisten vainon tekojen suhdetta perustuen strukturoituun dataan. Olen lisäksi ulkoinen jäsen Brnon yliopiston tutkimushankkeessa DISSINET: Dissident Networks Project, jonka tiimin kanssa tutkimme tällä hetkellä verkostoanalyysin avulla Stettinin valdesilaisinkvisitioissa (1392–1394) syntynyttä rikasta väestö- ja sosiaalihistoriallista aineistoa. 

Julkaisut

Järjestä:

Muistaminen, muisti ja tieto (2022)

Mirator
Välimäki Reima
(Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2))