Riikka Franzen profiilikuva
Riikka
Franzen
tutkijatohtori, Porin hanketoiminta
MSc (econ. and business administration)

Contact

+358 29 450 2625
+358 50 347 0638
Pohjoisranta 11 A
28100
Pori

Asiantuntijuusalueet

yrittäjyys
naisyrittäjyys
uudet liiketoimintamahdollisuudet
verkostot

Biografia

Työskentelen projektitutkijana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä. Työhistoriani Turun kauppakorkeakoulussa alkoi yli kymmenen vuotta sitten, kun tulin Porin yksikköön projektikoordiaattoriksi ja myöhemmin projektitutkijaksi. Sen jälkeen olen opettanut johtamisen ja organisoinnin aineessa strategista johtamista, ohjannut kandiryhmiä sekä koordinoinut liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuutta. Olen myös opettanut johdon laskentatoimea (myös strategista) Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Olen myös jatko-opiskelija, ja väitöskirjatutkimustani teen yrittäjyydessä ja tarkastelen siinä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomista naisyrittäjien kontekstissa. 

Opetus

Tällä hetkellä työtehtäviini ei kuulu opettaminen. Aiemmin olen opettanut 1. vuosikurssin Työelämään! Liiketoiminta ja projektityöskentely -opintojaksolla (TEVY) sekä strategisen johtamisen opintojaksoja. Tehtäviini on kuulunut myös kandiryhmien ohjausta, omaopettajana toimimista sekä liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden koordinointia.

Aiemmin Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä työskennellesäni osallistuin yrittäjyyden opetuksen kehittämiseen mm. suunnittelemalla opintojaksoja (virtuaalimaailman hyödyntäminen liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen opintojaksolla) sekä osallistumalla Satakunnan korkeakoululaitoksen yrittäjyyden työryyhmän toimintaan.

Olen opettanut myös jodon laskentatoimea (myös strategista) Satakunnan ammattikorkeakoulussa sekä suunnitellut ja toteuttanut täydennyskoulutuksena koulutusta yrittäjäksi aikoville Turun ammattikorkeakoulussa.

Tutkimus

Väiöskirjatutkimukseni käsittelee uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomista ja naisyrittäjien käsityksiä siitä. Tavoitteenani on lisätä ymmärrystä liiketoimintamahdollisuuksien luomisesta tarkastelemalla, miten naisyrittäjät siitä puhuvat. Puheessaan he kuvaavat omaa liiketoimintansa aloittamista ja kehittämistä sekä keskustelevat siinä eteen tulevista ongelmakohdista. Näissä keskusteluissa he rakentavat käsitystään liiketoiminatamshdollisuuksista sekä niiden luomisesta. Väitöskirjassani kuvaan myös niitä elämäntilanteita ja ympäristöjä, joissa naisyrittäjät liiketoimintaansa rakentavat. Naiten elämässä tapahtuu paljon myös liiketoiminnan ja sen rakentamisen ulkopuolella, mikä vaikuttaa siihen, miten ja millaista liiketoimintaa luodaan, ja mikä helposti jää tutkimuksessa näkymättömäksi.

Tutkimusintressini kattavat naisyrittäjyyden laajemminkin, ja olen tutkinut myös naisyrittäjien sosiaalista pääomaa ja verkostoja.

Viimeaikaisia hankkeita, joissa olen työskennellyt, ovat EAKR-hankke "Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky - Uudet liiketoimintamallit verkostoissa (rahoitus Satakuntaliitolta), jossa tehtävänäni oli tarkastella verkostomaista toimintamallia teollisuudessa ja teollisuuspuistoissa, sekä opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristön kehittämishanke.

Julkaisut

Järjestä:

Yrittäjyys yliopistokeskuksen brändinä (2018)

Yrittäjyyskasvatuspäivät, LUT Scientific and Expertise Publications
Lenita Nieminen, Riikka Franzén
(Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa (A4))