Riikka Juntunen profiilikuva
Riikka
Juntunen
väitöskirjatutkija, median, musiikin ja taiteen tutkimus
FM/MA

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Kulttuurinen musiikintutkimus
lauluäänentutkimus
(populaari)musiikin esitystutkimus
musiikin ja ruumiillisuuden tutkimus
sukupuolentutkimus
kriittinen lihavuustutkimus
musiikin ja vammaisuuden tutkimus
queer-musiikintutkimus
affektitutkimus
tosi-tv

Biografia

Valmistuin filosofian maisteriksi Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineesta vuonna 2020. Graduni käsittelee lihavan naislaulajuuden esityksiä television musiikkikilpailuissa.

Turun yliopistolla teen väitöskirjatutkimusta lihavan ja vammaisen ruumiillisuuden muodostumisesta lauluesityksissä.

Tutkimustyön ohella työskentelen kuoronjohtajana. 

Tutkimus

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee lihavan ja vammaisen ruumiillisuuden muodostumista lauluesityksissä. Kehitän lauluäänen ja ruumiillisuuden välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen lähestymistapaa, jossa yhdistyvät kysymykset ruumis- ja estetiikkanormeista, affektiivisuutta koskevat teoriat, uusmaterialistinen ajattelu sekä intersektionaalisen analyysin näkökulmat. Aineis­tona käytän tallenteita eri genrejä edustavista musiikkiesityksistä, kuten televisioiduista ja verkkotallenteina jaeltavista musiikkikil­pailuista, konserteista ja musikaaleista.

Tutkimuksessani pyrin selvittämään, millaisia affektiivisia latauksia ruumiillisesti marginalisoitujen laulajien esityksissä syntyy ja millaisin keinoin niitä tuotetaan. Pohdin, millaiset roolit ja toimijuudet ovat mahdollisia lihaville ja vammaisille laulajille ja millaisia toimijuuden rajoituksia esityksissä muodostuu. Analysoin, miten aineistossani tuotetaan ruumiillista ja esteettistä toiseutta ja hierarkioita. Tarkastelen erityisesti ulkonäön ja lauluäänen välisen suhteen merkitystä esitysten affektiivisen sisällön muodostumisessa.

Julkaisut

Järjestä: