Riitta Koskimies profiilikuva
Riitta
Koskimies
lehtori, kieli- ja viestintäopintojen keskus
FM, eMBA, Yritysviestinnän opintokokonaisuuden vastuuhenkilö

Ota yhteyttä

+358 29 450 3912
+358 50 502 3013
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Viestintä ja vuorovaikutus organisaatioissa
tiimeissä ja työyhteisöissä. Johtamisviestintä. Esiintyminen asiantuntijatyön osana. Vaikuttamisviestintä.

Biografia

Valmistuin Turun yliopistosta suomen kielen ja fonetiikan aineyhdistelmällä. Kiinnostukseni suuntautui  kuitenkin viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöihin ja suoritin toisen maisteritutkinnon viestinnässä (ent. puheviestintä) Jyväskylän viestintätieteiden laitoksella.

Aloitin Turun kauppakorkeakoulussa puheviestinnän tuntiopettajana 1991. Olen välillä työskennellyt käytännöllisissä viestinnän tehtävissä ja projekteissa, mutta käytännössä tuosta asti opettanut yliopistossa, ensin Kauppakorkeakoulussa ja sitten Turun yliopistossa.

Olen työskennellyt pankki- ja finanssialalla, yrittäjänä, luomuruokakauppiaana, verkkotoimittajana, projektiasiantuntijana, tieto- ja viestintätekniikan koordinaattorina, itsenäisenä kouluttajana sekä järjestö- ja vaikuttamistehtävissä. Olen lisäksi hallitusammattilainen ja suorittanut kolmivuotisen eMBA-tutkinnon Visionary leadership -ohjelmassa. Osaamisen kehittäminen, yhteisprojektit ja yrityselämä ovat kulkenet opetustyön rinnalla.

Olen saanut useita opetuksen laatupalkintoja ja Suomen Ekonomit ovat arvioineet kauppatieteellisten yksiköiden opetuksen laadun seurannassa Turun kauppakorkeakoulun äidinkielisen viestinnän opetuksen  säännöllisesti valtakunnalliseen parhaimmistoon.

Opetus

Opetukseni vastaa suurelta osin korkeakoulutettujen asiantuntijoiden työelämän taitojen tarpeeseen. Viestinnän ja vuorovaikutuksen osalta koulutuksen kasvava tarve on laajasti havaittu ja tunnustettu.

Kauppakorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän oppiaine tarjoaa sekä tieteellisen viestinnän perustaidot että asiantuntijatyön vuorovaikutus- ja viestintävalmiudet.

Opintojaksoja voi sisällyttää neljään opintokokonaisuuteen sekä suorittaa sivuaineopinnot. Laajimmin opintojaksoja voi sisällyttää monitieteiseen yritysviestinnän opintokokonaisuuteen. Yhteisöjen viestintään liittyvät jaksot voi sisällyttää työelämän vuorovaikutuksen opintokokonaisuuteen. Vastuullisuusviestintään, vaikuttamiseen ja muutoksen fasilitointiin liittyvät jaksot käyvät osaksi vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuutta. Työyhteisöviestintäjakso on myös osa monen tiedekunnan yhteistä työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuutta.

Kuulun Tevynä tunnetun tulevaisuusajattelua korostavan, yritysyhteistyöhön ja projekteihin perustuvan laajan opintojakson suunnittelijoihin ja johtoryhmään.

Olen tarjonnut pitkään tietopanotteisilla kursseilla myös verkko-opetusta.

Tukeudun kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen pedagogiikan periaatteisiin. Ne sopivat erinomaisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen opintoihin, joissa oppiminen kohdistuu vahvasti omien taitojen kehittämiseen ja reflektointiin sekä ilmiöiden tunnistamiseen ja jäsentämiseen, esimerkiksi johtamisviestinnän ja työyhteisöviestinnän opintoihin.

Tutkimus

Opetuspainotteisen työ ohella tutkimus painottuu ajankohtaisiin teemoihin, kuten työelämän vuorovaikutustaitojen yhteistoiminnallinen ja itseohjautuva opiskelu etätiimeissä ja etäjohtamisen ja etä-/hybridiyhteisöjen vuorovaikutuksen uusiin muotoihin.

Julkaisut

Järjestä: