Saana Myllyntausta profiilikuva
Saana
Myllyntausta
yliopistonlehtori, Psykologia
PhD

Contact

Joukahaisenkatu 3-5
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Uni
unitutkimus
työn kuormitustekijät
eläköityminen
ikääntyminen
pitkittäistutkimus

Biografia

Psykologian maisteri, Turun yliopisto 2016

Filosofian tohtori, Turun yliopisto 2020

Opetus

Opetan psykologian ja logopedian pääaineopiskelijoille suunnattuja kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin ja tilastotieteeseen liittyviä kursseja. Lisäksi ohjaan psykologian alan kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmia.

Opetettaviin kursseihini kuuluvat:
Kokeellisen tutkimuksen tilastolliset menetelmät
Tutkimusaineiston analyysi
Psykometriikka

Tutkimus

Toimin Turun yliopistossa psykologian määräaikaisena yliopistonlehtorina psykologian ja logopedian laitoksella. Tutkimustyöni liittyy ikääntyvien työntekijöiden uneen ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Väitöskirjassani tutkin nukkumisessa tapahtuvia muutoksia eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.

Julkaisut

Järjestä: