Saijaliisa Kangasjärvi profiilikuva
Saijaliisa
Kangasjärvi
dosentti, Biologian laitos
PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 4204
+358 50 430 4639
Itäinen Pitkäkatu 4 C
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kasvien stressivasteet
soluelinten biologia
valosäätely
säätelyverkostot
kasvien aineenvaihdunta

Biografia

Työskentelin yliopistonlehtorina Molekulaarisen kasvibiologian yksikössä Biokemian laitoksella 2014-2020. Syyskuussa 2020 siirryin Helsingin yliopistoon Translationaalisen kasvitieteen apulaisprofessuuriin. Opetustyöni ohessa johdin Turun yliopistossa tutkimusprojektia, joka selvittää kasvien valosopeutumisen ja taudinkestävyyden välisiä vuorovaikutuksia. Tutkimus sai alkunsa vuonna 2008 Suomen Kulttuurirahaston myöntämän tutkimusapurahan turvin ja vahvistui vuosina 2009-2014 Suomen Akatemian rahoittaman akatemiatutkijakauteni aikana. Tällä hetkellä toimin ryhmänjohtajana huippuyksikössä “Primäärituottajien molekyylibiologia, 2014-2019”. Tavoitteenani on selvittää kasvien taudinkestävyyden taustalla vaikuttavia aineenvaihdunnan muutoksia ja molekyylitason mekanismeja hankkeessa, joka on saanut Suomen Akatemian rahoituksen vuosille 2017-2021. Opetus- ja tutkimustyön ohella osallistun edelleen aktiivisesti tieteellisiin kokouksiin, kansainvälisiin arviointipaneeleihin ja ohjausryhmiin sekä tieteelliseen viestintään. Lisäksi pyrin vahvistamaan tutkimusyhteistyötä toimimalla Pohjoismaisen Kasvibiologiaseuran (SPPS) johtoryhmässä.

Opetus

Tehtäviini kuului perus- ja jatko-opintoihin liittyviä opetus- ja ohjaustehtäviä. Perustutkintokoulutuksessa osallistuin molekulaarisen kasvibiologian alan luento-opetukseen sekä ohjaan molekyylibiologian ja proteomiikan osaamista kehittäviä käytännön laboratorioharjoituksia. Lisäksi toimin Biokemian koulutusohjelmaan valittujen uusien opiskelijoiden opettajatutorina. Tohtorikoulutuksessa osallistuin kasvibiologian alan erikoiskurssien lisäksi Turun yliopiston tutkijakoulun yleisiä työelämävalmiuksia edistävään koulutukseen. Lisäksi ohjasin suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden tutkimusharjoittelujaksoja, tutkielmia sekä väitöskirjoja.  

Tutkimus

Tutkimukseni keskittyy kasvien stressireaktioiden ymmärtämiseen.

Kaupungistuva yhteiskuntamme edellyttää uusia tapoja varmistaa tuoreiden, terveellisten ja laadukkaiden kasvipohjaisten elintarvikkeiden saatavuus. Kasveille on evolutiivisen kilpavarustelun kuluessa kehittynyt lajityypillisiä yhdisteitä, ns. sekundääriyhdisteitä, jotka voivat suojata kasveja liiallisen valon, taudinaiheuttajien tai kasvinsyöjien epäedullisilta vaikutuksilta. Nämä kasvien tuottamat luonnonyhdisteet vaikuttavat oleellisesti myös hyötykasvien makuun, terveellisyyteen ja säilyvyyteen sekä mahdollistavat erilaisia bioaktiivisia yhdisteitä tuottavien kasvilajien hyödyntämisen lääkeaineiden raaka-aineena. Tutkimukseni selvittää kasvien stressinsietokyvyn taustalla vaikuttavia molekyylitason mekanismeja ja keskittyy erityisesti kaalikasveissa kirpeältä maistuvien glukosinolaattien biosynteesin ymmärtämiseen. Lisäksi selvitämme miten hyötykasvien kemiallista koostumusta voidaan keinotekoisesti muokata kasvuvalon määrää ja spektriä muuntelemalla. Tutkimuksen tuottamaa uutta tietoa voidaan hyödyntää ravintoarvoltaan parempien viljelykasvien jalostuksessa sekä uusien korkea-arvoisten yhdisteiden tuotannossa.

Julkaisut

Järjestä: