Sanna Ilonen profiilikuva
Sanna
Ilonen
yliopisto-opettaja, yrittäjyys
University teacher in entrepreneurship, D.Sc. (Bus & Econ)

Ota yhteyttä

+358 29 450 2770
+358 40 058 9672
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

yrittäjyyskasvatus
yrittäjämäinen oppiminen
korkeakoulutus

BiografiaYliopisto-opettaja Sanna Ilonen on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi Turun yliopistosta. Sanna on yrittäjyyden vastuuopettaja ja yliopisto-opettajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen ja yrittäjyyden laitoksella. Aiemmin hän on työskennellyt yrittäjyyden yliopisto-opettajana ja projektitutkijana Itä-Suomen yliopistossa ja finanssi- ja vakuutusalalla yksityisellä sektorilla.  Sannan tutkimustyö keskittyy yrittäjyyskasvatukseen korkeakoulutuksessa erityisesti yrittäjämäisen oppimisen näkökulmasta. Sanna on työskennellyt useissa ulkoisen rahoituksen projekteissa sekä ollut mukana uusien projektien rahoitushauissa. Sanna on innostunut opettaja ja kehittänyt jatkuvasti osaamistaan, muun muassa saavutti pedagogisen pätevyyden keväällä 2018. Hän onkin mukana erilaisissa opettamisen kehittämiseen keskittyvissä toimikunnissa ja ohjausryhmissä tiedekunta, ohjelma sekä yksikkö tasoilla. Sanna on ollut myös kauppakorkeakoulun johtokunnan varajäsen. Sannan tutkimustyötä on julkaistu useissa tieteellisissä aikakauskirjoissa ja hän on esittänyt tutkimustyötään useissa kansainvälisissä konferensseissa. Hän on myös osallistunut aktiivisesti vertaisarviointitoimintaan sekä toiminut sessioiden puheenjohtajana konferensseissa. Sanna on ollut mukana EAKR-rahoitetun HAPI -hankkeen ohjausryhmässä. Sanna keskustelee mielellään tutkimuksestaan ja kokemuksistaan yrittäjyyskasvatuksesta korkeakoulutuksessa, otathan yhteyttä!


Opetus

Sanna on erittäin innostunut opetustyöstä ja kehittänyt osaamistaan muun muassa yliopistopedagogisen koulutuksen kautta. Sanna on suorittanut yliopistopedagogiset opinnot (60op) erinomaisella arvosanalla ja täten saavuttanut pedagogisen pätevyyden. Sanna on kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden kandiohjelman ohjausryhmän jäsen ja kauppakorkeakoulun opetustaitotoimikunnan jäsen. Hän on osallistunut aktiivisesti kauppakorkeakoulun Teacher's Clubin toimintaan. Sanna ohjaa tutkielmaryhmiä sekä opettaa useilla yrittäjyyden kursseilla (Entrepreneurial Opportunities, Corporate Entrepreneurship, Advanced Writings in Entrepreneurship, Entrepreneurial Business, Johtamisen tutkiminen kvantitatiivisin menetelmin). Sanna on myös yrittäjyyden opiskelijoiden omaopettaja eli opettajatuutori.


Tutkimus

Sannan tutkimusintressit kytkeytyvät yrittäjyyskasvatukseen, yrittäjyysyliopistoon sekä yrittäjyysprosessin alkuvaiheeseen. Sannan väitöskirjan otsikkona oli "Entrepreneurial learning in entrepreneurship education in higher education". Väitöskirjassaan hän tarkasteli voiko yrittäjämäistä oppimista tapahtua osana yrittäjyyskasvatusta monitieteisessä yliopistossa, ja miten. Post-doc tutkimuksessaan Sanna rakentaa väitöskirjansa keskeisten löydösten päälle tutkien yrittäjämäisen sitoutumisen (entrepreneurial devotion) käsitettä, syntyä ja vaikutuksia.

Sanna on esittänyt tutkimustaan useissa kansainvälisissä konferensseissa ja julkaissut artikkeleitaan tieteellisissä aikakauslehdissä (mm. Hallinnon Tutkimus sekä International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research). Sanna toiminut vertaisarvioijana useille yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen alan keskeisille tieteellisille aikakauskirjoille (International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Entrepreneurship Education & Pedagogy, Industry & Higher Education, Education + Training) kuten myös toiminut vertaisarvioijana useissa alan konferensseissa (mm. RENT, NSBC, ICSB, YKTT, WORK ja 3E ).

Julkaisut

Järjestä: