Sanna Mäki profiilikuva
Sanna
Mäki
yliopistonlehtori, maantiede
FT, Maantieteen yliopistonlehtori, University lecturer in Geography

Ota yhteyttä

+358 29 450 4883
+358 50 309 6343
Vesilinnantie 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Maantieteen opetus
Opettajankoulutus
Opetussuunnitelmatyö
Opetuksen kehittäminen
Aluemaantiede ja alueellinen kehittyneisyys
Ympäristön ja maankäytön suunnittelu
kartografia

Biografia

Olen toiminut maantieteen yliopistonlehtorina vuodesta 2006 lähtien. 

Amazon-tutkimukseen liittyvä väitöskirjani valmistui vuonna 2003, mikä jälkeen olen toiminut pääsääntöisesti opetustehtävissä ja opetuksen kehittämistehtävissä. Olen toiminut Turun yliopiston hallinnossa eri tasoilla, esimerkiksi keskushallinnon ja tiedekuntien toimielimissä ja työryhmissä (esim. kirjaston ja kielikeskuksen hallinto, opetusneuvosto, opettajankoulutuksen kehittämisryhmät, tiedekunnan johtokunta, opettajan pedagogisten opintojen valmisteluryhmä, koulutuksen kehittämistyöryhmä) sekä laitoshallinnossa (esim. koulutuksen kehittämisryhmä, laitosneuvosto, opiskelijavalinta).

Olen myös osallistunut koulutuksen kehittämiseen kansallisella tasolla, esimerkiksi Opetushallituksen opetussuunnitelmatyöryhmien jäsenenä (OPS 2016, LOPS 2021), Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenenä 2016-2018 ja maantieteen jaoksen puheenjohtajana 2015-2018 (ylioppilastutkinnon digitalisaatio) sekä lukuisissa kehittämishankkeissa (esim. LUMA-Suomi, PaikkaOppi).

Lisäksi olen toiminut Suomen Maantieteellisen Seuran hallituksessa (seuran puheenjohtajana vuosina 2012-2014) sekä Turun maantieteellisen seuran hallituksessa.

Maantieteen koulutuksen kehittäminen ja maantieteen osaaminen yhteiskunnassa sekä näihin liittyvät monenlaiset yhteistyökuviot ovat lähellä sydäntäni!


Opetus

Opetan maantiedettä laaja-alaisesti tutkinnon eri vaiheissa.

Opetan erityisesti alue- ja kehitysmaantieteellisiä sekä koulumaantieteen teemoja (Aluemaantieteen perusteet, Luonnonvarojen maantiede, Kehitysmaantiede, Maantiede kouluopetuksessa) ja vastaan LuK-tutkielmien laatimiseen liittyvästä opetuksesta ja ohjauksesta (Tutkimus ja tieteellinen viestintä maantieteessä, LuK-seminaari, LuK-tutkielma) sekä opinto- ja uraohjauksesta ja työharjoittelusta (HOPS, opiskelutaidot ja työelämävalmiudet, Työharjoittelu, Projektityö, Osallistuminen maantieteen alan tapahtumaan).

Koordinoin maantieteen opettajankoulutusta ja vastaan siihen liittyvästä opetuksesta ja yhteistyöstä (Opettajankoulutuslaitos, Normaalikoulu, muut yhteistyökoulut).

FM-tutkinnossa vastuullani onkin erityisesti opettajaopiskelijoiden erikoistumista tukeva opetus ja opetukseen liittyvien opinnäytteiden ohjaus (Erikoistuminen maantieteen opetukseen, pro gradu -tutkielma).

Osallistun myös Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan yhteisen opettajille suunnatun koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen (Ilmiö ja malli, Kestävä kehitys kouluopetuksessa, Sähköisten tehtävien laatiminen ja arviointi, LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen tutkimuksen seminaari).


Tutkimus

Tutkimuksessa minua kiinnostavia aiheita ovat erityisesti maantieteen opetus ja oppiminen sekä erilaiset oppimisympäristöt (esim. paikkatiedon opetus).

Julkaisut

Järjestä:

Climate Change Education in Finland (2022)

Encyclopedia platform
Yli-Panula Eija, Jeronen Eila Kyllikki, Mäki Sanna
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))