Sanna
Malinen
erikoistutkija, taloussosiologia
Post-doctoral researcher

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

sosiaalinen media
verkkoyhteisöt
sosiaalinen vaikuttaminen
käyttäjäkokemuksen tutkimus

Biografia

Post doc -tutkimukseni keskittyy sosiaaliseen mediaan erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallistumisen kanavana. Olen taustaltani sosiaalipsykologi ja informaatiotieteiden tohtori, ja olen työskennellyt lukuisissa viestintäteknologian tutkimus- ja kehittämisprojekteissa. Väitöstutkimuksessani tarkastelin yhteisöllisyyden kokemuksen rakentumista sekä sen merkitystä erilaisissa verkkoympäristöissä. 

Viimeaikaisia projektejani ovat: 

Biasoitunut verkko 2017 (Koneen Säätiö) 

Poliittiset Kuplat ja Media 2018- (HS säätiö)

Networked Gatekeeping 2019- (Suomen Akatemia)

Tutkimus

Suomen Akatemian rahoittama Networked Gatekeeping -projekti (2019-2022) tarkastelee portinvartijuutta ja informaation jakamisen sosiaalisia käytäntöjä sosiaalisen median aikakaudella. Sosiaalinen media on mahdollistanut informaation nopean jakamisen ilman perinteisiä portinvartijoita. Samalla informaation valikoituminen ja kontrollointi ovat siirtyneet vertaisverkostoille. Tämä tutkimus selvittää milaista on portinvartijuus sosiaalisen median verkostoissa ja millaisten prosessien kautta informaatiota tuotetaan, välitetään ja valikoidaan käyttäjille.

Julkaisut

Järjestä: