Sanna Qvick profiilikuva
Sanna
Qvick
väitöskirjatutkija, median, musiikin ja taiteen tutkimus
FM / MA

Contact

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Musiikkitiede
Elokuvamusiikki
Ääniraita
Satuelokuva
Audiovisuaalisuus
Lähiluku;

Biografia

Teen väitöskirjaa aiheesta otsikolla 'Captivating film sounds: Sonic narration and world-making in the soundtracks of Finnish fairy tale films'. Olen tohtorikoulutettavana Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan JUNO tohtoriohjelmassa ja Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorinkoulutusverkostossa (MuToVe).

Olen ollut mukana FT Susanna Välimäen vetämässä SUMU (Suomalainen nykymusiikki 2000-luvulla: taidemusiikin kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys postmodernissa maailmassa) -projektissa.

Olen ollut Suomen musiikkitieteellisen seuran hallituksen jäsen. Olen toiminut myös yhdessä FT Anna-Elena Pääkkölän ja FT Tiina Käpylän kanssa vuoden 2020 populaarikulttuuri-aiheisen Nuorisotutkimus-lehden vierailevana toimittajana.

Vuonna 2022 suoritin opettajan pedagogisten opintojen perusteet yliopistopedagogiikasta.

Harrastuksena soitin ykkösviulua Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi sinfoniaorkesterissa.

Opetus

Olen luennoinut musiikkitieteen oppiaineessa väitöskirjani pohjalta useissa eri luentopohjaisilla kursseilla ja opettanut aineopintojen tasoisia kursseja. Lisäksi olen toiminut usean audiovisuaaliseen kulttuuriin, elokuvamusiikin tutkimukseen ja lähilukuun perustuvan metodikurssin koordinaattorina. Viimeisin kurssi, jonka opetin musiikktieteen oppiaineessa, oli Länsimaisen klassisen musiikin kurssia.

Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani elokuvan äänimaailman kerronnallisuutta äänien maailmaarakentamisen näkökulmasta, Tutkimusaineistonani on kuusi suomalaisia lasten satuelokuvaa vuosilta 1949–2004. Teoreettis-metodologisesti tutkimukseni nojaa ennen kaikkea kulttuuriseen musiikintutkimukseen, viimeaikaiseen elokuvamusiikin tutkimukseen, joka tarkastelee musiikkia osana elokuvan audiovisuaalista kokonaisuutta, ja narratiiviseen elokuvamusiikin tutkimukseen sekä analysoivaan niin sanottuun lähilukuun. Etsin vastausta muun muassa kysymykseen, miten ääniraita muodostaa satumaailman.

Olen julkaissut tieteellisiä kirjoituksia (artikkeleja ja kirjanlukuja) elokuvamusiikista niinkuin julkaisulistauksesta voi havaita. Käytän pääasiallisina metodeinani audiovisuaalista analyysiä ja kriittistä lähilukua tutkiessani elokuvamusiikin- ja musiikintutkimuksen alan teorioita ja käsitteitä.

Julkaisut

Järjestä: