Satu Helske profiilikuva
Satu
Helske
erikoistutkija, INVEST lippulaiva
PhD
Vastuullinen johtaja, PREDLIFE-konsortio

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

eriarvoisuus
COVID-19 ja eriarvoisuus
elämänkulku
työ ja perhe
yhteiskuntatilastotiede
pitkittäistutkimus, sekvenssianalyysi, tapahtumahistoria-analyysi, Markov-mallit, R-ohjelmointi

Biografia

Työskentelen erikoistutkijana Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaivassa (INVEST). Johdan 2020–2024 Suomen akatemian rahoittamaa konsortiohanketta nimeltä Kohti parempaa päätöksentekoa: Lakiuudistusten pitkäaikaisvaikutukset elämänpolkujen muodostumisessa (PREDLIFE).

Väittelin tohtoriksi tilastotieteen alalta Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2016, minkä jälkeen työskentelin tutkijatohtorina ensin Oxfordin yliopistossa sosiologian laitoksella ja sitten Linköpingin yliopistossa Analyyttisen sosiologian instituutissa.Opetus

Opetan yhteiskuntatieteiden tilastollisia menetelmiä.

Opetus lukuvuonna 2020–2021:
INWS0016 Longitudinal and Multilevel Modelling

Tutkimus

Työskentelen sosiologian ja tilastotieteen risteyksessä työskennellen sekä menetelmäkehityksen että sosiologisten ongelmien parissa. Olen kiinnostunut erityisesti elämänkulun ja ylisukupolvisen periytymisen tutkimuksesta, työ- ja perhe-elämän tapahtumista elämänkaaren aikana, vanhempainvapaiden tutkimuksesta sekä pitkittäisaineistojen analyysimenetelmistä, erityisesti sekvenssianalyysista ja läheisistä menetelmistä.

Johdan 2020–2024 Suomen akatemian rahoittamaa konsortiohanketta nimeltä Kohti parempaa päätöksentekoa: Lakiuudistusten pitkäaikaisvaikutukset elämänpolkujen muodostumisessa (PREDLIFE). Kehitämme hankkeessa simulointityökalua, jonka päämääränä on kuvata ja ennustaa lakiuudistusten moninaisia vaikutuksia ihmisten elämänkulkuun pitkällä aikavälillä. Voimme esimerkiksi arvioida miten perhevapaauudistus todennäköisesti vaikuttaisi vanhempien työ- ja perhe-elämän tapahtumiin, jotka vuorostaan vaikuttavat taas toisiinsa ja ovat muovaamassa koko perheen ja sen jäsenten elämän suuntaa. Työkalun avulla on aiempaa helpompaa hahmottaa suunnitellun uudistuksen kokonaisvaikutuksia. Projektin lähtökohtana toimivat koko Suomen ja Ruotsin väestöt kattavat ainutlaatuiset rekisteriaineistot. Näiden aineistojen analyysi ja vertailu tuo meille uutta tietoa perhevapaauudistusten pitkän aikavälin vaikutuksista.

Julkaisut

Järjestä:

COVID-19-tutkimuskatsaus 8/2021 (2021)

Vapalahti Olli, Sironen Tarja, Pimenoff Ville, Auranen Kari, Leino Tuija, Karvonen Sakari, Toivanen Otto, Ylöstalo Hanna, Vainikainen Mari-Pauliina, Mäkinen Saku, Arponen Anni, Heinikoski Saila, Limnéll Jarno, Salo Ahti
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

COVID-19-tutkimuskatsaus 3/2021 (2021)

Vapalahti Olli, Sironen Tarja, Pimenoff Ville, Auranen Kari, Leino Tuija, Karvonen Sakari, Toivanen Otto, Ylöstalo Hanna, Vainikainen Mari-Pauliina, Mäkinen Saku, Arponen Anni, Heinikoski Saila, Limnéll Jarno, Salo Ahti
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

COVID-19-tutkimuskatsaus 9/2021 (2021)

Vapalahti Olli, Sironen Tarja, Pimenoff Ville, Auranen Kari, Leino Tuija, Karvonen Sakari, Toivanen Otto, Ylöstalo Hanna, Vainikainen Mari-Pauliina, Mäkinen Saku, Arponen Anni, Heinikoski Saila, Limnéll Jarno, Salo Ahti
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

COVID-19-tutkimuskatsaus 5/2021 (2021)

Vapalahti Olli, Sironen Tarja, Pimenoff Ville, Auranen Kari, Leino Tuija, Karvonen Sakari, Toivanen Otto, Ylöstalo Hanna, Vainikainen Mari-Pauliina, Mäkinen Saku, Arponen Anni, Heinikoski Saila, Limnéll Jarno, Salo Ahti
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

COVID-19-tutkimuskatsaus 2/2021 (2021)

Vapalahti Olli, Sironen Tarja, Pimenoff Ville, Auranen Kari, Leino Tuija, Karvonen Sakari, Toivanen Otto, Ylöstalo Hanna, Vainikainen Mari-Pauliina, Mäkinen Saku, Arponen Anni, Heinikoski Saila, Limnéll Jarno, Salo Ahti
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

COVID-19-tutkimuskatsaus 7/2021 (2021)

Vapalahti Olli, Sironen Tarja, Pimenoff Ville, Auranen Kari, Leino Tuija, Karvonen Sakari, Toivanen Otto, Ylöstalo Hanna, Vainikainen Mari-Pauliina, Mäkinen Saku, Arponen Anni, Heinikoski Saila, Limnéll Jarno, Salo Ahti
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

COVID-19-tutkimuskatsaus 4/2021 (2021)

Vapalahti Olli, Sironen Tarja, Pimenoff Ville, Auranen Kari, Leino Tuija, Karvonen Sakari, Toivanen Otto, Ylöstalo Hanna, Vainikainen Mari-Pauliina, Mäkinen Saku, Arponen Anni, Heinikoski Saila, Limnéll Jarno, Salo Ahti
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

COVID-19-tutkimuskatsaus 6/2021 (2021)

Vapalahti Olli, Sironen Tarja, Pimenoff Ville, Auranen Kari, Leino Tuija, Karvonen Sakari, Toivanen Otto, Ylöstalo Hanna, Vainikainen Mari-Pauliina, Mäkinen Saku, Arponen Anni, Heinikoski Saila, Limnéll Jarno, Salo Ahti
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)