Satu Helske profiilikuva
Satu
Helske
erikoistutkija, INVEST lippulaiva
PhD
Vastuullinen johtaja, PREDLIFE-konsortio

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

elämänkulku
sosiaalinen liikkuvuus
ylisukupolvinen koulutuksen periytyvyys
työ ja perhe
kvantitatiivinen tutkimus
yhteiskuntatilastotiede
pitkittäistutkimus, sekvenssianalyysi, tapahtumahistoria-analyysi, Markov-mallit, R-ohjelmointi

Biografia

Aloitin erikoistutkijana Turun yliopistossa 2019 Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaivassa (INVEST). Johdan 2020–2024 Suomen akatemian rahoittamaa konsortiohanketta nimeltä Kohti parempaa päätöksentekoa: Lakiuudistusten pitkäaikaisvaikutukset elämänpolkujen muodostumisessa (PREDLIFE).

Väittelin tohtoriksi tilastotieteen alalta Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2016, minkä jälkeen työskentelin tutkijatohtorina ensin Oxfordin yliopistossa sosiologian laitoksella ja sitten Linköpingin yliopistossa Analyyttisen sosiologian instituutissa.Opetus

Opetan yhteiskuntatieteiden tilastollisia menetelmiä.

Opetus lukuvuonna 2020–2021:
INWS0016 Longitudinal and Multilevel Modelling

Tutkimus

Työskentelen sosiologian ja tilastotieteen risteyksessä työskennellen sekä menetelmäkehityksen että sosiologisten ongelmien parissa. Olen kiinnostunut erityisesti elämänkulun ja ylisukupolvisen periytymisen tutkimuksesta, työ- ja perhe-elämän tapahtumista elämänkaaren aikana, vanhempainvapaiden tutkimuksesta sekä pitkittäisaineistojen analyysimenetelmistä, erityisesti sekvenssianalyysista ja läheisistä menetelmistä.

Johdan 2020–2024 Suomen akatemian rahoittamaa konsortiohanketta nimeltä Kohti parempaa päätöksentekoa: Lakiuudistusten pitkäaikaisvaikutukset elämänpolkujen muodostumisessa (PREDLIFE). Kehitämme hankkeessa simulointityökalun, jolla voimme kuvata ja ennustaa lakiuudistusten moninaisia vaikutuksia ihmisten elämänkulkuun pitkällä aikavälillä. Voimme esimerkiksi arvioida miten perhevapaauudistus todennäköisesti vaikuttaisi vanhempien työ- ja perhe-elämän tapahtumiin, jotka vuorostaan vaikuttavat taas toisiinsa ja ovat muovaamassa koko perheen ja sen jäsenten elämän suuntaa. Työkalun avulla on aiempaa helpompaa hahmottaa suunnitellun uudistuksen kokonaisvaikutuksia. Projektin lähtökohtana toimivat koko Suomen ja Ruotsin väestöt kattavat ainutlaatuiset rekisteriaineistot. Näiden aineistojen analyysi ja vertailu tuo meille uutta tietoa perhevapaauudistusten pitkän aikavälin vaikutuksista ja on samalla avuksi työkalun suunnittelussa. Ns. Bayes-analyysin avulla voimme käyttää tilastollisissa malleissamme hyväksemme myös aiempia tutkimustuloksia ja muuta asiantuntijoiden tietoa.

Julkaisut

Järjestä:

seqHMM (R package) (2015)

Jouni Helske, Satu Helske
(I2 Tieto- ja viestintätekniset ohjelma tai ohjelmisto)