Seppo Helle profiilikuva
Seppo
Helle
erikoistutkija, ohjelmistotekniikka
Senior Researcher
Yhdeitetyn todellisuuden sovellukset; käytettävyystutkimus. SusCon-projekti, aiemmin muita ydhistetyn todellisuuden projekteja: Marin, Marin 2, Futuristic History, MIRACLE.

Ota yhteyttä

+358 45 850 8805
Vesilinnantie 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Käytettävyys
käyttökokemus
virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden sovellukset

Biografia

Olen syntynyt Mäntsälässä 20.2.1959.
Koulutus: Teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto: diplomi-insinööri 1987 ja teniikan lisensiaatti 1993.

Työkokemus:
1985-1993 Teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, akustiikan ja signaalinkäsittelytekniikan laboratorio: assistentti, tutkimusassistentti ja tutkija.

04-09/1993 Turun yliopisto, Koginitiotieteen laboratorio: tutkija, vastuualuaeena signaalianalyysiohjelmiston suunnittelu kognitiotutkimuksia varten.

10/1993 - 3/2012 Nokia Mobile Phones / Nokia Oyj, Salo: Useita käyttöliittymäsuunnitteluun liittyviä tehtäviä eri organisaatioissa.Työnimikkeitä: Design Engineer, Senior Design Engineer, Engineering Manager, Senior Specialist, CX (Customer Experience) Specialist, Principal Designer.
Nokiassa suunnittelutyö sisälsi erilaisia käyttöliittymäsuunnitteluun liittyviä tehtäviä,mukaan lukien prototypointia, käyttöliittymämäärittelyä, testausta ja konseptisuunnittelua. Osallistuin useisiin käyttöliittymän kehittämiseen liittyviin, Nokian tutkimuskeskuksen kanssa toteutettuihin hankkeisiin ja Nokian sisäisiin matkapuhelinten käyttöliittymäkonseptihankkeisiin. Olen tehnyt itsenäisesti tai eri ryhmien jäsenenä noin 40 keksintöilmoitusta, joista kourallinen päätyi myönnetyiksi patenteiksi. Kuuluin useita vuosia Nokian UI-patenttiraatiin asiantuntijajäsenenä.

6/2012 -: Turun yliopisto. Tulin tutkijaksi BID-tutkimusyksikköön, josta myöhemmin tuli Techonlogy Research Center. Yksikkö oli tutkimusorientoitunut, ja osallistuin useaan tutkimushankkeeseen, joissa tavoitteena oli lisätyn todellisuuden teknologian soveltaminen teollisuuskäyttöön ja kulttuurikohteisiin. Yksikkö sulautui myöhemmin yliopiston IT-laitokseen, ja siitä on tullut osa nykyistä Teknillisen tiedekunnan Tietotekniikan laitosta. Nykyinen työni sisältää sekä tutkimusta että opettamista. Opetustyössä päävastuuna on kurssin Usaility, User Experience and Analytics järjestäminen. Tutkimuksessa osallistun tällä hetkellä virtuaalitodellisuutta suunnittelukatselmointeihin hyödyntävään pilottiprojektiin. Se kuuluu osana SusCon-projektiin, jossa tavoitteena on kesteävän kehityksen ratkaisujen soveltaminen laivanrakennukseen.

Olen myös laitoksella tohtoriopiskelijana, ja tässä roolissa työskentelen terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvien käytettävyysongelmien parissa.

Harrastuksiini kuuluvat valokuvaus, musiikki ja lukeminen, enimmäkseen ei-fiktiivinen kirjallisuus. Kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat mm. astronomia, arkkitehtuuri ja ilmailu. Ja aakkosten loppupäästä viski.

Opetus

OLen vastuuopettajan kurssilla Usability, User Experience and Analytics course, joka on johdatus käytettävyystutkimukseen, käyttöliittymäsuunnitteluun ja ohjemistoanalytiikkaan. Myös saavutettavuusasioita käsitellään kurssilla. Sen tavoitteena on antaa ymmärrystä ja perustaitoja käyttöliittymien analysointiin ja suunnitteluun sekä havainnollistaa käytettävyyden merkitystä kaikessa ihmisen ja tietojärjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa.

Toimin opettajana kurssilla Mixed Reality, ja olen myös osallistunut Käyttöliittymät-kurssin sisällön tuottamiseen UX-materiaalin osalta.

Tutkimus

Turun yliopistossa olen työskennellyt yhdistettyä todellisuutta (virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus) soveltavissa projekteissa. Kiinnostukseni kohdistuu näiden teknologioiden käytettävyyteen ja soveltamiseen teolisuudessa ja kulttuurin alueella. Parhaillaan käynnissä olevaan SusCon-hankkeeseen kuuluu virtuaalitodellisuutta soveltava pilotti, jossa kokeillaan virtuaalitodellisuuden käyttämistä työkaluna suunnittelukatselmoinneissa sekä asiakkaan ja toimittajan välisessä kommunikaatiossa, tässä tapauksessa risteilyalusten suunnitteluun sovellettuna. Aiemmissa projekteissa on muun muassa sovellettu lisätyn todellisuuden ratkaisuja museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin.

Tohtoriopintoni suuntautuvat käytettävyysongelmiin terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Näitä kompleksisia järjestelmiä on kritisoitu paljon huonosta käytettävyydestä ja siitä, että ne vievät kohtuuttoman paljon terveydenhuoltohenkilöstön työaikaa. Joissain tapauksissa huono käytettävyys voi myös aiheuttaa suoranaisia potilasvahinkoja. Tämä on laaja ja vaikea alue ratkaistavaksi, ja lisävaikeutta työhön tuo se, että järjestelmätoimittajan ja asiakkaan väliset sopimukset usein rajoittavat myös mahdollisuuksia tutkia järjestelmää.

Julkaisut

Järjestä:

Anonymous collaboration in metaverse (2023)

International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics
Nyyssönen Taneli, Heimo Olli I., Helle Seppo, Lehtonen Teijo, Mäkilä Tuomas, Jauhiainen Jussi S.
(Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa (A4))

Reforming the representation of the reformation: Mixed reality narratives in communicating tangible and intangible heritage of the protestant reformation in Finland (2017)

2016 22nd International Conference on Virtual System & Multimedia (VSMM)
Lauri Viinikkala, Laura Yli-Seppälä, Olli I. Heimo, Seppo Helle, Lauri Härkänen, Sami Jokela, Lauri Järvenpää, Timo Korkalainen, Jussi Latvala, Juho Pääkylä, Kaapo Seppälä, Tuomas Mäkilä, Teijo Lehtonen
(Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa (A4))

MIRACLE Handbook - Guidelines for Mixed Reality Applications for Culture and Learning Experiences (2017)

Teijo Lehtonen, Olli I. Heimo, Seppo Helle, Lauri Härkänen, Sami Jokela, Tuomas Jokioja, Lauri Järvenpää, Timo Korkalainen, Jussi Latvala, Tuomas Mäkilä, Juho Pääkylä, Kaapo Seppälä, Kirsi Vainio-Korhonen, Lauri Viinikkala, Laura Yli-Seppälä, Charles Woodward, Mika Hakkarainen, Tatu Harviainen, Petri Honkamaa, Kari Rainio, Markku Turunen, Jaakko Hakulinen, Silvia Rubio Hernandez, Jobin James, Tuuli Keskinen, Ville Mäkelä, Santeri Saarinen, Erika Tanhua-Piiroinen, Hannu Salmi, Jani Koivula, Timo Mäkimattila, Timo Suvanto, Helena Thuneberg, Mari-Pauliina Vainikainen
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))

Reforming the Reformation Representation (2016)

VSMM '16
Lauri Viinikkala, Laura Yli-Seppälä, Olli I. Heimo, Seppo Helle, Lauri Härkänen, Sami Jokela, Lauri Järvenpää, Timo Korkalainen, Jussi Latvala, Juho Pääkylä, Kaapo Seppälä, Tuomas Mäkilä, Teijo Lehtonen
(Muu (O2))