Silja-Maija Spets profiilikuva
Silja-Maija
Spets
väitöskirjatutkija, kotimaiset kielet ja niiden sukukielet

Ota yhteyttä

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

marin kielet
uralilaiset kielet
temporaalisuus
aspektuaalisuus
modaalisuus
evidentiaalisuus
semantiikka
pragmatiikka
kielitypologia
kieliopillinen muutos

Opetus

Opetin vuorimarin peruskurssin kevätlukukaudella 2024.

Tutkimus

Väitöskirjani työotsikko on ”Marin kielten retrospektiivistävien partikkeleiden muodostamat näkökulmarakenteet”.

Tutkin työssäni eräiden marin kielissä esiintyvien, typologisesti huonosti tunnettujen temporaalisten ainesten eli niin kutsuttujen retrospektiivistävien merkitsimien käyttöä ja kehitystä. Tavoitteeni on selvittää, millaisia merkitsimien muodostamat rakenteet ovat ajalliselta luonteeltaan ja millaisia ei-ajallisia merkityksiä kyseisillä aineksilla voidaan ilmaista. Aineistoltaan ja menetelmiltään työni on pääasiassa synkroninen korpustutkimus.

Keskeinen käsite työssäni on ”näkökulma”, jota tutkin niin temporaalisena, aspektuaalisena, modaalisena kuin episteemisenäkin ilmiönä. Eräs väitöskirjani päätavoitteista onkin tarkentaa kuvaa eri TAME-kategorioiden välisistä suhteista sekä funktionaalisesti että kieliopillisen muutoksen kannalta.

Julkaisut

Järjestä: