Sirkka Saarinen profiilikuva
Sirkka
Saarinen
professori, Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
FT

Ota yhteyttä

+358 29 450 3366
+358 50 520 2474
Hämeenkatu 1 A 14

Asiantuntijuusalueet

suomalais-ugrilaiset kielet
mari
mordva
udmurtti
sanastontutkimus
kielioppi
tutkimuksen historia

Biografia

Olen suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Turun yliopistossa vuodesta 1998 (ma. prof. 1997). Väittelin 1991 Turun yliopistossa, jossa olen suorittanut myös filosofian lisensiaatin (1990) ja maisterin (1979) tutkinnot. Toimin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (nyk. Kotimaisten kielten keskus) tutkijana 1981–1997 tehtävinäni leksikografia ja sanastontutkimus ja Turun yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien dosenttina 1992–1998.

Opetus

Suomalais-ugrilaisten kielten rakenne; mari, mordva, udmurtti, komi, pohjoissaame; leksikologia; suomalais-ugrilaisten kansojen folklore

Tutkimus

Olen tutkinut Volgan alueen sanastoa ja laatinut (yhdessä syntyperäisten tutkijoiden kanssa) Udmurttilais-suomalaisen (2008)  ja Suomalais-udmurttilaisen sanakirjan (2013). Olen toimittanut painokuntoon vanhoja marilaisia käsikirjoituksia (Timofej Jevsevjevs Folklore-Sammlungen aus dem Tscheremissischen I–IV, 1983, 1989, 1992, 1994) ja (yhdessä Arto Moision kanssa) marin murteiden sanakirjan (Tscheremissisches Wörterbuch, 2008). Olen toiminut Finnisch-Ugrische Forschungenin päätoimittajana 2001–2018 ja Sananjalan päätoimittajana 1998–2015. Väitöskirjani (Marilaisten arvoitusten kielioppi, 1991) käsitteli marilaisten arvoitusten kieltä. Olen tarkastellut artikkeleissani mm. fennougristiikan historiaa, suomalais-ugrilaisten vähemmistökielten asemaa, folkloren kieltä, Volgan alueen kielten morfosyntaksia.

Olen Volgan alueen kielten tutkimusyksikön johtaja.

Julkaisut

Järjestä:

Paul Kokla 1929–2020 (2020)

Finnisch-Ugrische Forschungen
Sirkka Saarinen
(B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)