Suvi Satama profiilikuva
Suvi
Satama
johtaminen ja organisointi
KTT, tutkijatohtori
Organisaatioestetiikka, kehollisuus työssä, kehollinen johtajuus

Ota yhteyttä

Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Organisaatioestetiikka
kehollisuus työssä
kehollinen johtajuus
aistit
haavoittuvuus
etnografia
autoetnografia
luovat tutkimusmenetelmät

Biografia

Valmistuin kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta 2010. Jatkoin työskentelyäni johtamisen ja organisoinnin oppiaineessa tohtorikoulutettavana ja Liikesivistysrahaston apurahatutkijana. Väittelin keväällä 2017 aiheenani ammattitanssijoiden kehollinen toimijuus.


Kesästä 2019 alkaen olen työskennellyt 4-vuotisessa tutkijatohtorin tehtävässä johtamisen ja organisoinnin oppiaineessa Turun kauppakorkeakoulussa. Työskentelin 2019-2020 myös Työsuojelurahaston rahoittaman TYÖ2 Työyhteisön yhteistyö -hankkeen tutkijana.
Pyrin työssäni edistämään aktiivisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimusyhteistyösuhteitani ja tekemään yhteistyötä ennakkoluulottomasti yli tieteenalarajojen. Hieman pidempien tutkijavierailujeni kohteiksi ovat valikoituneet tähän mennessä University of Amsterdam, hdpk Berlin ja Uppsalan yliopisto, Campus Gotland.  
Tutkimus on minulle oman kokemusmaailmani ja ajatteluni jatkuvaa kehittämistä, jota saan kokea minua inspiroivien ihmisten kanssa. 

Opetus

Opetan tällä hetkellä johtamisen ja organisoinnin oppiaineen JO1 Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi -kurssia sekä UTUGS-kurssia Leadership in contemporary working life. Olen ohjannut kandidaatintutkielmaryhmiä, tällä hetkellä ohjaan graduryhmää ja toimin toisena ohjaajana useissa väitöskirjaprojekteissa.

Luennoin myös vuosittain etnografiasta ja akateemisesta (kehollisesta) kirjoittamisesta kotimaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa.

Tutkimus

Post doc -tutkimuksessani tarkastelen kehon, tunteiden ja aistien merkitystä työssä. Olen kiinnostunut haavoittuvuudesta yksilöiden ja työyhteisöjen voimavarana sekä vertikaalisesta aikakäsityksestä nykytyöelämän nopeatempoisuuden keskellä. 
Menetelmällisesti olen perehtynyt etnografiaan, autoetnografiaan ja luovien tutkimusmenetelmien, kuten valokuvien ja videoiden, hyödyntämiseen organisaatiotutkimuksessa. Olen erityisen kiinnostunut kirjoittamisesta kehollisena prosessina. 
Teen aktiivisesti yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten kollegoideni kanssa. Pyrin tutkimuksessani kehittämään akateemisen tutkimuksenteon tapoja yhä humaanimpaan suuntaan, jolloin voin tutkijana päästä ihmisten kokemuksissa ja niiden kautta tuottamissani tulkinnoissa yhä syvällisemmille tasoille.

Julkaisut

Järjestä: