Taina Saarenpää profiilikuva
Taina
Saarenpää
historia ja arkeologia
FT Suomen historia | PhD Finnish History
Förfalskarna – Väärentäjät

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Suomen historia
arkistotiede
arkistohistoria
lähdejulkaisut
tutkimusaineistot
arjen historia
sukupuolihistoria
perhehistoria
historiakulttuuri
museot
muistiorganisaatiot

Biografia

Työskentelen Lapin yliopistossa tietoasiantuntijana tutkimusaineistojen hallinnan ja avoimen tieteen parissa. Vuosina 2022–2025 olen mukana SLS:n rahoittamassa hankkeessa Förfalskarna – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext i Finland under 1800-talets första hälft. Osatutkimukseni käsittelee väärennösten esineellisyyttä ja roolia asiakirjakulttuurissa.

Osallistuin 2020–2021 tutkijatohtorina historia- ja sosiaalitieteitä yhdistäneeseen tutkimushankkeeseen Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään. Vuosina 2019–2020 työskentelin Turun museokeskuksessa museoarkistosta ja kirjastosta vastaavana tutkijana.

Väittelin Suomen historiasta 2019. Tein väitöstutkimustani Memornet-tohtoriohjelmassa (TAU) ja akatemiahankkeessa Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa (UTU). Työskentelin lisäksi 2014–2018 arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen yliopisto-opettajana vastaten linjan kehittämisestä, koordinoinnista ja opetuksesta.

Historian lisäksi tutkimukseni ja opintojeni keskiössä ovat arkistot. Olen suorittanut Suomen historian arkistolinjalla ylemmän arkistotutkinnon ja täydentänyt arkistoalan osaamistani myös Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla. Lisäksi minulla on kirjastoalan koulutus.

Opetus

Opetukseni Lapin yliopistossa liittyy tutkimusaineistojen hallintaan ja tieteelliseen julkaisemiseen. Lisäksi opetan Lapin yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa arkistolähteiden käyttöä.

Työskentelin vuosina 2014–2018 Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen yliopisto-opettajana. Laadin tehtävässäni linjan opetussuunnitelman ja vastasin opintojen kehittämisestä, suunnittelusta, koordinoinnista ja opetuksesta. Opetukseni keskittyi esimerkiksi arkistoalan perusteisiin ja arkistojen historiaan, arkistoteoriaan sekä muistiorganisaatioiden tietojärjestelmiin ja digitaalisiin aineistoihin. Tehtäviini kuuluivat myös opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastus.

Olen antanut opetusta myös keskiajan historiaan ja lähteisiin sekä arkistotieteelliseen tutkimukseen liittyen.

Tutkimus

Tutkimusintresseihini kuuluvat arkistojen, museoiden ja historiantutkimuksen suhde, arkistotiede sekä tutkimustiedon elinkaari ja avoimuus. Arkistotieteen näkökulmat kietoutuvat monin tavoin myös arjen historiaa sekä sukupuoli- ja perhehistoriaa käsitteleviin tutkimuksiini.

Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset -hankkeessa tutkimukseni käsitteli Luostarinmäellä asuneiden ihmisten rikkeitä ja rikoksia 1830- ja 1840-luvuilla sekä Turun vähäosaisten elinympäristöstä ja arjesta saatavilla olevan historiallisen tiedon reunaehtoja. Perheen jäljillä -hankkeessa tutkin keskiajan porvarisäitejä.

Väitöskirjani käsitteli keskiaikaisten lähteiden julkaisemista Suomessa 1700-luvun lopulta 2000-luvulle arkisto- ja historiatieteellisestä näkökulmasta. Keskityin tutkimuksessa erityisesti Turun tuomiokirkon Mustan kirjan julkaisemisen jatkumoon sekä julkaisutyöhön historiakulttuurin rakentamisena.


Julkaisut

Järjestä: