Taina Saarenpää profiilikuva
Taina
Saarenpää
Arkeologia ja Suomen historia
FT
Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Suomen historia
arkistotiede
arkistohistoria
lähdejulkaisut
arjen historia
sukupuolihistoria
perhehistoria
historiakulttuuri
museot
tutkimusaineistot
muistiorganisaatiot

Biografia

Työskentelen Lapin yliopistossa tietoasiantuntijana tutkimusaineistojen hallinnan ja avoimen tieteen parissa. Vuosina 2020–2021 olen mukana historia- ja sosiaalitieteitä yhdistävässä tutkimushankkeessa Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään. Vuodesta 2022 eteenpäin tutkimukseni kiinnittyy SLS:n rahoittamaan hankkeeseen Förfalskarna – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext i Finland under 1800-talets första hälft.

Tein väitöskirjatutkimustani Memornet tohtoriohjelmassa, akatemiahankkeessa Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa sekä Turun yliopistosäätiön apurahalla. Vuosina 20142018 työskentelin lisäksi arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen yliopisto-opettajana vastaten linjan kehittämisestä, koordinoinnista ja opetuksesta. Vuosina 20192020 työskentelin Turun museokeskuksessa museoarkistosta ja kirjastosta vastaavana tutkijana.
Historian lisäksi tutkimukseni ja opintojeni keskiössä ovat olleet arkistot. Olen suorittanut Suomen historian arkistolinjalla ylemmän arkistotutkinnon ja täydentänyt arkistoalan osaamistani myös Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla.

Opetus

Työskentelin vuosina 2014–2018 Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen yliopisto-opettajana. Maisteriopinnot ovat Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisesti tuottamat kaksikieliset ja humanistisesti suuntautuneet kaksivuotiset arkistotieteeseen ja käytännön arkistotyöhön keskittyvät opinnot. Laadin tehtävässäni linjan opetussuunnitelman ja vastasin opintojen kehittämisestä, suunnittelusta, koordinoinnista ja opetuksesta. Opetukseni keskittyi esimerkiksi arkistoalan perusteisiin ja arkistojen historiaan, arkistoteoriaan sekä muistiorganisaatioiden tietojärjestelmiin ja digitaalisiin aineistoihin. Tehtäviini kuuluivat myös opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastus.

Arkisto-opintojen lisäksi olen antanut opetusta keskiajan historiaan ja lähteisiin sekä arkistotieteelliseen tutkimukseen liittyen.

Tutkimus

Tutkimusintresseihini kuuluvat arkistojen, museoiden ja historiantutkimuksen suhde, arkistotiede sekä tutkimustiedon elinkaari ja avoimuus. Arkistotieteen näkökulmat kietoutuvat monin tavoin myös arjen historiaa sekä sukupuoli- ja perhehistoriaa käsitteleviin tutkimuksiini.

Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset -hankkeessa tutkimukseni käsittelee Luostarinmäellä asuneiden ihmisten rikkeitä ja rikoksia 1830- ja 1840-luvuilla sekä Turun vähäosaisten elinympäristöstä ja arjesta saatavilla olevan historiallisen tiedon reunaehtoja. Perheen jäljillä -hankkeessa tutkin keskiajan porvarisäitejä.

Väitöskirjani käsitteli keskiaikaisten lähteiden julkaisemista Suomessa 1700-luvun lopulta 2000-luvulle arkisto- ja historiatieteellisestä näkökulmasta. Keskityin tutkimuksessa erityisesti Turun tuomiokirkon Mustan kirjan julkaisemisen jatkumoon sekä julkaisutyöhön historiakulttuurin rakentamisena.


Julkaisut

Järjestä:

Musta kirja valoisasta keskiajasta (2018)

Lastuja Suomen historiasta: Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen blogi
Taina Saarenpää
(E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Arkistot räntäsateessa (2017)

Lastuja Suomen historiasta: Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen blogi
Taina Saarenpää
(E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)