Taina Saarenpää profiilikuva
Taina
Saarenpää
Arkeologia ja Suomen historia
FT

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Suomen historia
arjen historia
muistiorganisaatiot
lähdejulkaisut
arkistotiede
arkistohistoria
sukupuolihistoria
perhehistoria
historiakulttuuri
arkistoalan opetus
museot

Biografia

Työskentelen Turun museokeskuksen tutkijana vastuualueenani museoarkisto ja käsikirjasto. Olen mukana historia- ja sosiaalitieteitä yhdistävässä Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoittamassa tutkimushankkeessa Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään.

Vuosina 2012-2019 tein väitöskirjaani Memornet tohtoriohjelmassa, akatemiahankkeessa Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa sekä Turun yliopistosäätiön apurahalla. Elokuusta 2014 heinäkuuhun 2014 työskentelin lisäksi arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen yliopisto-opettajana vastaten linjan kehittämisestä, koordinoinnista ja opetuksesta.
Historian opintojen ohella on suorittanut Suomen historian arkistolinjalla ylemmän arkistotutkinnon. Olen täydentänyt arkistoalan osaamistani myös Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla sekä tietojenkäsittelytieteen opinnoilla.

Opetus

Työskentelin vuosina 2014–2018 Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen yliopisto-opettajana. Maisteriopinnot ovat Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisesti tuottamat kaksikieliset ja humanistisesti suuntautuneet kaksivuotiset arkistotieteeseen ja käytännön arkistotyöhön keskittyvät opinnot. Laadin tehtävässäni linjan opetussuunnitelman ja vastasin opintojen kehittämisestä, suunnittelusta, koordinoinnista ja opetuksesta. Opetukseni keskittyi esimerkiksi arkistoalan perusteisiin ja arkistojen historiaan, arkistoteoriaan sekä muistiorganisaatioiden tietojärjestelmiin ja digitaalisiin aineistoihin. Tehtäviini kuuluivat myös opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastus.

Arkisto-opintojen lisäksi olen antanut opetusta keskiajan historiaan ja lähteisiin sekä arkistotieteelliseen tutkimukseen liittyen.

Tutkimus

Historiantutkijana ja museoarkistonhoitajana olen kiinnostunut erityisesti arkistojen, museoiden ja historiantutkimuksen suhteesta ja arkistotieteestä. Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat tutkimusaineistojen avoimuus ja muistiorganisaatioiden tietojärjestelmien kehittäminen. Muistiorganisaatioiden tutkimuksen lisäksi olen tutkinut myös arjen historiaa sekä sukupuoli- ja perhehistoriaa.

Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset -tutkimushankkeessa tutkimukseni käsittelee Luostarinmäellä asuneiden ihmisten rikkeitä ja rikoksia 1830- ja 1840-luvuilla sekä Turun vähäosaisten elinympäristöstä ja arjesta saatavilla olevan historiallisen tiedon reunaehtoja. Tutkimus liittyy Luostarinmäen museoalueen uudistamiseen.

Väitöskirjani käsitteli keskiaikaisten lähteiden julkaisemista Suomessa 1700-luvun lopulta 2000-luvulle arkisto- ja historiatieteellisestä näkökulmasta. Keskityin tutkimuksessa erityisesti Turun tuomiokirkon Mustan kirjan julkaisemisen jatkumoon sekä julkaisutyöhön historiakulttuurin rakentamisena.

Väitöstutkimukseni oli osa Memornet -tohtoriohjelmaa sekä akatemiahanketta Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa. Olen ollut mukana myös Emil Aaltosen säätiön rahoittamassa hankkeessa Perheen jäljillä, jossa tutkin keskiajan porvarisäitejä.


Julkaisut

Järjestä:

Musta kirja valoisasta keskiajasta (2018)

Lastuja Suomen historiasta: Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen blogi
Taina Saarenpää
(E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Iloa säkenöivä arkisto (2017)

Lastuja Suomen historiasta: Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen blogi
Taina Saarenpää
(E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Arkistot räntäsateessa (2017)

Lastuja Suomen historiasta: Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen blogi
Taina Saarenpää
(E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)