Tiina Käpylä profiilikuva
Tiina
Käpylä
FT

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Etnografinen musiikintutkimus
kulttuurinen musiikintutkimus
etnomusikologia
etnologia
etnografia
etnografinen kenttätyö
nuorisotutkimus
sukupuolentutkimus
kulttuurikriittinen tutkimus
feministinen tutkimus
arki
teknologia

Biografia

Valmistuin maisteriksi Turun yliopistosta kansatieteen oppiaineesta vuonna 2009. Pro Gradu -tutkielmani käsitteli suomalaista metallimusiikkikulttuuria ja se voitti Ethnos Ry.:n gradupalkinnon vuoden 2009 parhaana graduna. Palkinnon perusteluna oli muun muassa laaja elävänmusiikin tapahtumissa tehty etnografinen kenttätyö. Hain oikeutta jatko-opintoihin samana vuonna ja aloitin väitöstutkimuksen vuoden 2010 alussa, tein tutkimusta useita vuosia muun työn, kuten oman yrityksen ohessa. Yhä vahvempi identifikaatio musiikin tutkimukseen sai minut vaihtamaan pääaineeni musiikkitieteeseen vuoden 2012 syksyllä. Vuonna 2014 siirryin täysipäiväiseksi väitöstutkijaksi Suomen Kulttuurirahaston rahoituksen turvin. Toimin myös Suomen Populaarikulttuurin Tutkimuksen Seura Ry.:n hallituksessa, jonka perustajajäseniin kuulun, tällä hetkellä Seuran rahastonhoitajana

Muuta toimintaa, johon osallistun tällä hetkellä:

Naisille, muunsukupuolisille, transmuusikoille ja heidän kanssaan musisoiville miehille tarkoitetun Turku FemFest –festivaalin työryhmä. Toimin tapahtuman tuottajana, jonka vastuualueeseen kuuluu musiikkiohjelman tuottaminen.

Vuoden 2019 lopulla ilmestyvän Nuorisotutkimus-lehden ”Populaarikulttuuri, lapsuus ja nuoruus 2000 –luvulla” –toimitussihteerin tehtävä.

Turun kaupunki, vapaaehtoinen nuorisotyö, osallistun muun muassa Turku Band Festivalin järjestämiseen.


Tutkijakoulut:

2012–2015 Statusjäsenyys Turun yliopiston IIPC- tutkimuskeskuksen Populaarikulttuurin tutkimuksen tutkijakoulussa. (Oikeus osallistua opetukseen ja seminaareihin, ei sisällä rahoitusta).

2010- Tohtoriohjelma Juno. Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta.


Väitöstutkimustani ovat rahoittaneet:

Seurasaarisäätiö, Emil ja Lempi Hietasen rahasto.

Turun yliopiston, Historian, kulttuurin ja taiteidentutkimuksen laitos

Suomen Kulttuurirahasto, keskusrahasto.

Turun yliopisto, musiikkitieteen oppiaine.

Turun yliopistosäätiö.

Turun yliopisto, tutkijakoulu Juno.

Opetus

Olen opettanut musiikkitieteessä etnografista kenttätyötä sekä omana kurssina että luennoinut aiheesta muiden kursseilla. Luennoin eri kursseilla ja tapahtumissa myös nuorisotutkimuksen ja musiikintutkimuksen tekemisestä, metallimusiikista, äärimetallista sekä väitöstutkimukseni aihepiireistä.

Tällä hetkellä toimin osa-aikaisena MeMuTa- hakukohteen kurssivastaavana, käytännössä siis koordinoin yhtä laitoksen suurimmista peruskursseista. Tehtäviini kuuluu muun muassa opiskelijoiden ja luennoitsijoiden avustaminen ja neuvonta. Lisäksi ylläpidän kurssin sähköistä oppimisympäristöä Moodlessa sekä hoidan luentokurssin tentit. 

Tutkimus

Väittelen filosofian tohtoriksi joulukuussa 2018. Väitöstutkimukseni otsikko on: Bändissä ja Vimmassa. Sosiaalinen sukupuoli arjesta esiintymislavalle turkulaisten nuorten bändiharrastuksissa.

Väitöstutkimukseni edustaa monitieteistä tutkimusta, jossa kulttuurinen ja etnografinen musiikintutkimus yhdistyvät nuorisotutkimukseen ja sukupuolentutkimukseen. Tutkimus ilmestyy monografiana sekä painetussa että sähköisessä muodossa.

Väitöstutkimukseni keskiössä on sosiaalinen sukupuoli nuorten bändiharrastuksissa. Tutkimus rajautuu alueellisesti Turun seudulle ja iällisesti alle 30-vuotiaisiin musiikkia ja bänditoimintaa harrastaviin nuoriin. Tutkimusteemoja, joiden kautta sukupuolta näissä harrastuksissa tarkastellaan ovat muun muassa arki, teknologiat, sosiaalisesti rakentuvat tilat, musiikin genret eli tyylilajit sekä esiintyminen. Tutkimuksen tavoite on selvittää bändiharrastuskentän sukupuolittumiseen johtavia tekijöitä ja prosesseja nuorten soittajien ja bändiläisten keskuudessa.

Julkaisut

Järjestä: