Tiina Suopajärvi profiilikuva
Tiina
Suopajärvi
yliopistonlehtori, kulttuurien tutkimus
dosentti, humanistinen tiedekunta
FT, Ikääntymisen kulttuurisen tutkimuksen dosentti (etnologia, Turun yliopisto) ja kansatieteen dosentti (Helsingin yliopisto)
Yliopistotutkija hankkeessa Akateemisten affektien etnografia (rahoittaja Koneen Säätiö) 2020-2023

Contact

+358 29 450 3093
+358 50 527 1093
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Työelämä ja affektit
humanistinen kaupunkitutkimus
ikääntymisen ja teknologian tutkimus
etnografia
feministinen uusmaterialismi ja affektitutkimus

Tutkimus

Olen etnografiaan erikoistunut työn, ikääntymisen ja luontosuhteen tutkija.

Väitöskirjassani (2009) "Sukupuoli meni metsään" (SKS) tutkin sukupuolen merkityksiä metsätoimihenkilöiden työssä ekofeministisestä näkökulmasta. Tohtoriksi väittelin tammikuussa 2010 (Oulun yliopisto, kulttuuriantropologia). 

Tutkijatohtorina perehdyin älykkääseen kaupunkiympäristöön Oulussa ja etenkin siihen, miten seniorikaupunkilaiset omaa arkeaan elävät tuossa ympäristössä. Omassa Suomen Akatemian tutkijatohtorihankkeessani "UBI Mingle" (2012-2015) tutkin osallistavan toimintatutkimuksen menetelmällä, miten ikääntyvät oululaiset voisivat osallistua paremmin heitä koskevien julkisten palvelujen suunnitteluun.

Ikääntyvien, kaupungin ja teknologian välistä suhdetta olen tarkastellut sekä aistimisen että uusmaterialismin teoreettisista näkökulmista. Tutkijatohtorina työskentelin ensin Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaineessa ja myöhemmin monitieteisessä UBI (Ubiquitous) Oulu tutkimusyksikössä tietotekniikan osastolla.

Vuosina 2015-2016 tuotin aineistoa petsamolaisten evakkomuistoista, samaan aikaan työskentelin kansatieteen yliopistonlehtorin sijaisena Helsingin yliopistossa (2016-2017). Helsingin yliopiston kansatieteen dosentiksi minut nimitettiin joulukuussa 2015.

Yliopistotutkijana työskentelin Tampereen yliopistossa pohjoismaisessa huippututkimusyksikössä "Nordwit" (2017-2019), jossa tutkimme sukupuolen merkityksiä terveysteknologian alalla väitelleiden, yliopistoissa ja muualla työskentelevien naisten kokemana.

Vuoden 2020 alusta lähtien olen ollut mukana Akateemisten affektien etnografia-hankkeessa (Koneen säätiö), 2021-2023 työskentelen hankkeessa yliopistotutkijana (etnologia, Turun yliopisto). Tutkimuksemme koskee yliopistojen strategioita ja muun muassa niiden kautta rakentuvia valtasuhteita sekä etenkin sitä, miten affekteilla näitä suhteita rakennetaan, ja miten affektit mahdollistavat/estävät vastarintaa nyky-yliopistossa.

Olen toiminut NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research-lehden päätoimittajana 2019-2020 ja Kulttuurintutkimus-lehden toimittajana 2021 alkaen. Vuodesta 2022 alkaen toimin Ethnos ry:n puheenjohtajana.

Julkaisut

Järjestä:

Miltä yliopistossa tuntuu? (2022)

Akateemisten affektien etnografia
Suopajärvi Tiina
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))

Editorial (2020)

NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research
Koskinen Sandberg Paula, Lund Rebecca, Suopajärvi Tiina
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Editorial (2020)

NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research
Paula Koskinen Sandberg, Rebecca Lund, Tiina Suopajärvi
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Editorial (2019)

NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research
Koskinen Sandberg Paula, Lund Rebecca, Suopajärvi Tiina
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Editorial (2019)

NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research
Koskinen Sandberg Paula, Lund Rebecca, Suopajärvi Tiina
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))