Tommi Kurki profiilikuva
Tommi
Kurki
yliopistonlehtori, kotimaiset kielet ja niiden sukukielet
dosentti, kotimaiset kielet ja niiden sukukielet
PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 3326
+358 50 328 8847
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

kielen muuttuminen
sosiolingvistiikka
kansanlingvistiikka
dialektologia
kielenhuolto ja tekstinhuolto
murteet
puhekieli

Opetus

Opetan perustutkinto-opiskelijoita ja ohjaan sekä pro gradu -tutkielman ja väitöskirjan tekijöitä. 

Kandidaatin tutkinnon perusopinnoissa pidän suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijoille Tekstityön kurssin ja aineopinnoissa Suomen kielen vaihtelun kurssin (suomalais-ugrilaisen linjan opiskelijoille Suomen alueellisen vaihtelun kurssin). Aineopintoissa otan vastaan valinnaisia Sosiolingvistiikan kirjatenttejä sekä Monikielisyyden ja kielipolitiikan kirjatenttejä.

Maisterivaiheen opinnoissa toimin vastaavana opettajana niissä harjoittelutehtävissä, jotka liittyvät omiin tutkimushankkeisiini. Pidän erikoistumiskielen opinnoissa (syventävissä opinnoissa) Suomen kielen diakronisen ja synkronisen vaihtelun kurssin yhdessä Heidi Salmen kanssa joka toisena lukuvuonna. Joka lukukautena otan vastaan Suomen kielen sosio- ja kansanlingvistisen tutkimuksen kirjatentin.

Jatko-opiskelijat, joita ohjaan, tarkastelevat tyypillisesti väitöstutkimuksissaan tavalla tai toisella kansanlingvistisiä, dialektologisia tai sosiolingvistisiä aiheita. 

Johdan Satakuntalaisuus puheessa -tutkimushanketta ja Suomen kielen prosodian alueellisen ja sosiaalisen variaation tutkimushanketta sekä Digilang-hanketta.

Tutkimus

 kielen variaatio ja kielen muuttuminen; sosiolingvistiikka, murteentutkimus ja variaatioanalyysi; kansanlingvistiikka; variationistisen sosiolingvistiikan metodiikka; tieteellinen kirjoittaminen, tekstinhuolto ja kielenhuolto

Julkaisut

Järjestä:

Kirsti Siitonen (1951–2020) (2020)

Sananjalka
Hanna Jokela, Tommi Kurki, Sirkka Saarinen
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))