Tommi Pukkinen profiilikuva
Tommi
Pukkinen
erikoistutkija, yrittäjyys
D.Sc. (Econ. & Bus. Adm.)

Ota yhteyttä

+358 29 450 4041
+358 50 313 4425
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

yrittäjämäinen asenne
yrittäjämäiset kyvyt
yrittäjyysintentio
yrittäjämäinen toiminta
yrittäjämäinen orientaatio
dynaamiset kyvykkyydet
yrityksen perustaminen
yrityksen kasvu

Biografia

Olen valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi yrittäjyydestä vuonna 2018. Olen työskennellyt yli 15 vuotta yrittäjyyden tutkijana kauppakorkeakoulussa Turun yliopistossa. Tutkin työssäni liiketoimintamahdollisuuksia ja uuden liiketoiminnan luomista eri konteksteissa alkuvaiheen yrittäjistä ja yrityksistä, kasvaviin ja toimintaansa uudistaviin yrityksiin. Olen osallistunut tutkijana lukuisiin ministeriöiden, järjestöjen, Tekesin, Sitran ja Euroopan komission rahoittamiin projekteihin, joiden kohteena ovat olleet muun muassa yrittäjäksi ryhtyminen, ensimmäisten työntekijöiden palkkaaminen ja yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen sekä näihin liittyvien yrittäjyys- ja elinkeinopoliittisten toimenpiteiden arviointi. Tutkimustyön lisäksi opetan yrittäjyyden aineen kursseilla. Opetustehtävissäni olen muun muassa valmentanut lähes sataa opiskelijalähtöistä startup-tiimiä.

Opetus

Opetan yrittäjyyden kursseilla Turun yliopistossa mm. lean startup -menetelmästä, arvonluonnista ja liiketoimintamalleista.

Tutkimus

Keskityn työssäni tutkimaan yrittäjämäistä toimintaa yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan näkökulmasta. Väitöskirjassani tutkin liiketoimintamahdollisuuksia ja yritystoiminnan uudistumista. Tarkastelen erityisesti yritystason asenteita, kyvykkyyksiä ja toimintaa liittyen innovatiivisuuteen, riskinottoon ja proaktiivisuuteen sekä yritysten menestymiseen.Olen tällä hetkellä mukana projektissa, jossa tarkastellaan nuorten yrittäjyyspolkuja maaseudulla Suomessa.

Julkaisut

Järjestä: