Tutta Palin profiilikuva
Tutta
Palin
professori, median, musiikin ja taiteen tutkimus

Contact

+358 29 450 3489
+358 50 329 0976
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Suomen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kuvataide
naturalismi
vaihtoehtoiset modernismit
muotokuvatutkimus
valokuvatutkimus
feministinen taidehistoria
tekijyystutkimus

Biografia

Olen Turun yliopiston taidehistorian professori. Aloitin tehtävässä määräaikaisena maaliskuussa 2017, ja vakinaiseksi professoriksi minut nimitettiin vuoden 2019 alusta.

Toimin myös Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelman johtajana vuosina 2021–2024.

Valmistuttuani filosofian tohtoriksi taidehistorian alalta vuonna 2004 toimin yliopistossamme muun muassa määräaikaisissa naistutkimuksen ja taidehistorian professorin tehtävissä, Suomen Akatemian tutkijatohtorina ja akatemiatutkijana sekä taidehistorian yliopistonlehtorina. Olen myös hoitanut taidehistorian ja sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtoraatteja Helsingin yliopistossa. Minut nimettiin taidehistorian dosentiksi Turun yliopistoon vuonna 2006 ja Åbo Akademille (docent i 1800- och 1900-talens bildkonst) vuonna 2016.

Akatemiatutkijan kaudellani olin vierailevana tutkijana Berliinin Humboldt-yliopistossa (2011–2012), Kingstonin yliopistossa Lontoossa (2013), Hampurin yliopistossa (2014) ja Uumajan yliopistossa (2014).

Opetus

Vedän taidehistorian maisteriseminaareja (I ja II) ja tutkijaseminaaria sekä ohjaan pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja. Vastaan taidehistorian maisterivaiheen HOPSista ja olen oppiaineen jatkokoulutusvastaava.

Tutkimus

Tutkimukseni on keskittynyt kuvataiteeseen Suomessa, erityisesti 1880-luvun naturalismista 1900-luvun puolivälin täysmodernismiin pohjoismaisine ja mannereurooppalaisine konteksteineen. Olen kirjoittanut kaksi monografiaa muotokuvasta (väitöskirja Oireileva miljöömuotokuva. Yksityiskohdat sukupuoli- ja säätyhierarkian haastajina, 2004; Modernin muotokuvan merkit, 2007) ja tarkastellut muutenkin modernia figuratiivista taidetta sekä muun muassa henkilövalokuvan historiaa. Kiinnostukseni on suuntautunut suurta yleisöä puhutteleviin taiteen lajityyppeihin ja ilmiöihin. ”Vaihtoehtoisten” tai ”arkistuneiden” modernismien painotus niveltyy tutkimustoiminnassani feministiseen taidehistoriaan ja taiteen yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun. Tätä intressialuetta edustavat monografia (Ester Helenius. Värihurmion palvoja, 2016) ja artikkelit 1900-luvun alkupuolen taiteilijanaisista.

Julkaisut

Järjestä: