Tutta Palin profiilikuva
Tutta
Palin
professori, Median, musiikin ja taiteen tutkimus

Ota yhteyttä

+358 40 764 0092
Kaivokatu 12
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Suomen kuvataide 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa
naturalismi
vaihtoehtoiset modernismit
muotokuvatutkimus
valokuvatutkimus
feministinen taidehistoria
tekijyystutkimus

Biografia

Olen Turun yliopiston taidehistorian professori. Aloitin tehtävässä määräaikaisena maaliskuussa 2017, ja vakinaiseksi professoriksi minut nimitettiin vuoden 2019 alussa. Ajalla 1.8.2019–31.12.2020 olen tehtävästä vapaana ja keskityn omaan tutkimustyöhöni Koneen Säätiön kokeneena tutkijana.

Valmistuttuani filosofian tohtoriksi taidehistorian alalta vuonna 2004 toimin yliopistossamme muun muassa määräaikaisissa naistutkimuksen ja taidehistorian professorin tehtävissä, Suomen Akatemian tutkijatohtorina ja akatemiatutkijana sekä taidehistorian yliopistonlehtorina. Olen myös hoitanut taidehistorian ja sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtoraatteja Helsingin yliopistossa. Minut nimettiin taidehistorian dosentiksi Turun yliopistoon vuonna 2006 ja Åbo Akademille (docent i 1800- och 1900-talens bildkonst) vuonna 2016.

Akatemiatutkijan kaudellani olin vierailevana tutkijana Berliinin Humboldt-yliopistossa (2011–2012), Kingstonin yliopistossa Lontoossa (2013), Hampurin yliopistossa (2014) ja Uumajan yliopistossa (2014).

Opetus

Ollessani vapaana professorin tehtävästä Koneen Säätiön kokeneena tutkijana 1.8.2019–31.12.2020 minulla ei ole opetusta.

Tutkimus

Tutkimukseni on keskittynyt kuvataiteeseen Suomessa, erityisesti 1880-luvun naturalismista 1900-luvun puolivälin täysmodernismiin pohjoismaisine ja mannereurooppalaisine konteksteineen. Olen kirjoittanut kaksi monografiaa muotokuvasta (väitöskirja Oireileva miljöömuotokuva. Yksityiskohdat sukupuoli- ja säätyhierarkian haastajina, 2004; Modernin muotokuvan merkit, 2007) ja tarkastellut muutenkin modernia figuratiivista taidetta sekä muun muassa henkilövalokuvan historiaa. Kiinnostukseni on suuntautunut suurta yleisöä puhutteleviin taiteen lajityyppeihin ja ilmiöihin. ”Vaihtoehtoisten” tai ”arkistuneiden” modernismien painotus niveltyy tutkimustoiminnassani feministiseen taidehistoriaan ja taiteen yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun. Tätä intressialuetta edustavat monografia (Ester Helenius. Värihurmion palvoja, 2016) ja artikkelit 1900-luvun alkupuolen taiteilijanaisista.

Tämänhetkinen tutkimushankkeeni liittyy popularisoituvaan kuvataidejulkisuuteen sekä moderneihin taiteilijakuviin (Koneen Säätiö 2016–2020). Modernismitutkimukseen ankkuroituu myös Bremenin Jacobs Universityn taidehistorian professori Isabel Wünschen kanssa johtamani hanke Saksan ja Suomen taidesuhteet ja kulttuurivaihto 1900-luvulla (DAAD/SA 2019–2021).

Julkaisut

Järjestä: