Tuula Kaitsaari profiilikuva
Tuula
Kaitsaari
tohtorikoulutettava, Sosiaalityö
yliopisto-opettaja, Sosiaalityö
VTM / M.Soc.Sc.

Ota yhteyttä

+358 45 675 5083
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Restoratiivinen työyhteisösovittelu ja muutosvaikutukset
Aikuissosiaalityö

Biografia

Olen aloittanut työskentelyn Turun yliopistossa vuonna 2003 sosiaalityön verkko-opetuksen suunnittelijana ja sen jälkeen toiminut yliopiston hallintotehtävissä noin kymmenen vuoden ajan.

Parhaillaan teen väitöstyötä aiheesta "Muutos parempaan työhyvinvointiin - Restoratiivisen työyhteisösovitteluprosessin arviointi ja muutoskokemukset." sekä toimin sosiaalityön ma. yliopisto-opettajana. Ammatillinen työkokemukseni paikantuu ensisijaisesti  psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ja sairaalan sosiaalityöhön.

Opetus

Vastaan sosiaalityön aineopintojen aikuissosiaalityön opetuksesta sekä syventävissä opinnoissa sosiaalityön harjoittelusta, SOSNETin valinnaisesta kurssista sekä toimin myös moniammattillisen opetusklinikan työnohjaajana ja sosiaalityön HOPS-ohjaajana.

Tutkimus

Väitöstyössäni tarkastelen restoratiivisen työyhteisösovittelun tuloksellisuutta yliopistokontekstissa. Kyse on realistisesta arviointitutkimuksesta, jossa arvioin työyhteisösovitteluprosessin muutoskokemuksia ja työhyvinvointivaikutuksia. Tutkimusaineisto koostuu kolmen yliopiston työyhteisösovittelujen dokumentti-, kysely- ja haastatteluaineistoista.