Ulla Hytti profiilikuva
Ulla
Hytti
professori, yrittäjyys

Ota yhteyttä

+358 29 450 2237
+358 40 540 9112
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Yrittäjyys
yrittäjäidentiteetti
yrittäjyyskasvatus
narratiivinen tutkimus
laadullinen tutkimus

Biografia

Olen yrittäjyyden professori ja oppiaineen vastuuhenkilö Johtamisen ja yrittäjyyden laitoksella. Vuosina 2009-2019 toimin yrittäjyydessä tutkimusjohtajana. Vuosina 2010-2011 ja 2012-2016 toimin määräaikaisena yrittäjyysprofessorina Turun kauppakorkeakoulun toisella kampuksella Porissa. 

Olen työskennellyt yrittäjyyden yksikössä vuodesta 1996. Vuonna 2003 väittelin kauppatieteiden tohtoriksi Turun kauppakorkeakoulussa (väitöskirjan otsikko: Yrittäjien tarinat: Yrittäjäidentiteetin narratiivinen rakentuminen (englanninkielinen). Minut nimitettiin priimustohtoriksi vuoden 2005 tohtoripromootiossa. Vuonna 2007 minulle myönnettiin dosentin arvo Turun kauppakorkeakoulussa (erityisalueena yrittäjätutkimus). Vuonna 2019 minulle myönnettiin eurooppalainen yrittäjyyskasvatustutkimuspalkinto.
Toimin 'Entrepreneurship Education & Pedagogy' ja 'Entrepreneurship and Regional Development' tieteellisten aikakauskirjojen  tutkimusartikkeleista vastaavana toimittajana. Olin vuosina 2021-2023 eurooppalaisen yrittäjyystutkijajärjestön ECSB:n presidentti (www.ecsb.org).    

Opetus

Olen opettanut yrittäjyyttä kandi-, maisteri- ja tohtoriopinnoissa. Parhaillaan vastaan yrittäjyyden jatko-opinnoista Turun kauppakorkeakoulussa. Vuosina 2012-2016 vastasin yrittäjyyden sivuaineopinnoista Porin yksikössä (25 op kandiopinnoissa).

Parhaillaan olen vetäjänä ja opettajana yhdellä kanditason kurssilla (New Venture Creation), yhdellä maisteritason kurssilla (New Challenges of Entrepreneurship) ja vastaan yhdestä jatko-opintokurssista (laadulliset analyysimenetelmät), joka on tarjolla kaikille Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman opiskelijoille. 

Tutkimus

Tutkimukseni kohdistuu yrittäjyyteen, erityisesti yksilön näkökulmasta. Olen tutkinut yrittäjyysidentiteetin rakentumista ja identiteettityötä uusissa yrityksissä ja perheyrityksissä. Olen kiinnostunut myös sukupuolen ja yrittäjyyden välisistä yhteyksistä, samoin kuin sukupuolesta ja innovaatioista ja perheyrityksistä. Tutkimuksessani olen käsitellyt myös yrittäjyyden edistämisen tukitoimia, erityisesti yrittäjyyskasvatusta. 

Tällä hetkellä johdan Turun tutkimustiimiä projektissa, jossa tutkitaan kansainvälisten osaajien houkuttelua ja integroimista suomalaiseen työelämään ja yrittäjyyteen (www.hiwe.fi). Projektin vetäjänä toimii Itä-Suomen yliopisto. Lisäksi johdan Turun tiimiä kansainvälisessä Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää uusia opetusmalleja ja -materiaaleja yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen kehittämiseksi vastaamaan nykyajan moninaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja kriiseihin. (transformingee.eu) 
Aiemmin toimin Horisontti2020 -ohjelmasta rahoitetun DISCE - Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies (www.disce.eu) projektin yhdestä tutkimuspaketista vastaavana tutkijana (vuosina 2019-2022). DISCE -projektin tavoitteena oli tuottaa tietoa luovista aloista, luovien alojen yrittäjyydestä ja pyrkiä kehittämään niitä. 

Julkaisut

Järjestä: