Ulla Hytti profiilikuva
Ulla
Hytti
professori, Yrittäjyys

Ota yhteyttä

+358 29 450 2237
+358 40 540 9112
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Yrittäjyys
yrittäjäidentiteetti
yrittäjyyskasvatus
narratiivinen tutkimus
laadullinen tutkimus

Biografia

Olen yrittäjyyden professori ja oppiaineen vastuuhenkilö Johtamisen ja yrittäjyyden laitoksella. Vuosina 2009-2019 toimin yrittäjyydessä tutkimusjohtajana. Tänä aikana olin 2010-2011 ja 2012-2016 määräaikaisena yrittäjyysprofessorina toisella kampuksellamme Porissa. 
 Olen työskennellyt yrittäjyyden yksikössä vuodesta 1996. Vuonna 2003 väittelin kauppatieteiden tohtoriksi Turun kauppakorkeakoulussa (väitöskirjan otsikko: Yrittäjien tarinat: Yrittäjäidentiteetin narratiivinen rakentuminen (englanninkielinen). Minut nimitettiin priimustohtoriksi vuoden 2005 tohtoripromootiossa. Vuonna 2007 minulle myönnettiin dosentin arvo Turun kauppakorkeakoulussa (erityisalueena yrittäjätutkimus). Vuonna 2019 minulle myönnettiin eurooppalainen yrittäjyyskasvatustutkimuspalkinto.
Tammikuusta 2021 lähtien toimin 'Entrepreneurship Education & Pedagogy' lehden tutkimusartikkeleista vastaavana toimittajana. Vuonna 2019 minut nimitettiin eurooppalaisen yrittäjyystutkijajärjestön ECSB:n tulevaksi presidentiksi (toimikauteni alkaa 2021) (www.ecsb.org).   

Opetus

Olen opettanut yrittäjyyttä kandi-, maisteri- ja tohtoriopinnoissa. Vuodesta 2018 olen vastannut yrittäjyyden oppianeesta Turun kauppakorkeakoulussa ja vuosina 2012-2016 vastasin yrittäjyyden sivuaineopinnoista Porin yksikössä (25 op kandiopinnoissa). Parhaillaan vastaan yhdestä kanditason kurssista (New Venture Creation) ja yhdestä jatko-opintokurssista (laadulliset menetelmät yrittäjyystutkimuksessa).

Tutkimus

Tutkimukseni kohdistuu yrittäjyyteen, erityisesti yksilön näkökulmasta. Olen tutkinut yrittäjyysidentiteetin rakentumista ja identiteettityötä uusissa yrityksissä ja perheyrityksissä. Olen kiinnostunut myös sukupuolen ja yrittäjyyden välisistä yhteyksistä, samoin kuin sukupuolesta ja innovaatioista ja perheyrityksistä. Tutkimuksessani olen käsitellyt myös yrittäjyyden edistämisen tukitoimia, erityisesti yrittäjyyskasvatusta ja hautomoita.

Julkaisut

Järjestä:

Toivoa, tunteita ja epätietoisuutta: näkövinkkeleitä yrittäjyyteen yliopistoissa (2020)

Eeva Aromaa, Kati Kasanen, Kirsi Peura, Hanna Laalo, Pekka Stenholm, Ulla Hytti, Katri Komulainen, Päivi Siivonen, Hannu Räty, Kaisa Hytönen, Anna Elkina, Tero Montonen, Päivi Eriksson, Eeva Aromaa, Jukka Moilanen, Olli-Matti Nevalainen, Outi-Maaria Palo-oja, Kaisa Henttonen, Pasi Hirvonen, Kaisu Paasio
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

DISCE: Managing creative economies as cultural eco-systems (2020)

Gross Jonathan, Heinonen Jarna, Burlina Chiara, Comunian Roberta, Conor Bridget, Crociata, Alexandro, Dent Tamsyn, Guardans Ignasi, Hytti Ulla, Hytönen Kaisa, Pica Valeria, Pukkinen Tommi, Renders Mieke, Stenholm Pekka, Wilson Nick
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)