Ulla
Morelli
opintoneuvoja, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Ota yhteyttä

+358 29 450 3108
+358 50 309 1273
Assistentinkatu 7
20500
Turku