Veijo Vaakanainen profiilikuva
Veijo
Vaakanainen
tohtorikoulutettava, Pohjoismaiset kielet
MA

Contact

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Toisen kielen oppiminen
Kolmannen kielen oppiminen
Ruotsi toisena kielenä
Kielten välinen vuorovaikutus
Systeemis-funktionaalinen kielitiede
Tekstilingvistiikka
L2-kirjoittaminen

Biografia

2016 - Jatko-opiskelija, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto (rahoitus 2018 Svenska kulturfonden; 2019-2020 Svenska litteratursällskapet i Finland)

2018-2019 Ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja (lukio ja peruskoulu), Lahden yhteiskoulu

2017 Projektitutkija, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto (Helsekvenser i tre morfologiskt olika inlärarspråk)

2016-2017 Tuntiopettaja, saksan kieli, Turun yliopisto

Opetus

2020-2021 Tuntiopettaja, Turun yliopisto & Åbo Akademi (kursseilla Ruotsin kielioppi 2, Grammatik, Fördjupad kurs i grammatik, Svenska som andraspråk)

2019-2020 Vastuuopettaja kursseilla Ajankohtaista tutkimusta pohjoismaisten kielten alalta & Suullinen tuottaminen ja sanaston laajentaminen

2018-2019 Ruotsin opettaja (lukio ja peruskoulu)

2017 Vastuuopettaja kurssilla Tieteellisen symposiumin järjestäminen

2016 - 2017 Tuntiopettaja, saksan kieli (kurssit Kieliopin peruskurssi, Kielioppi lauseiden ja tekstien näkökulmasta, Kielioppituutorointi)

Tutkimus

Tutkin väitöstutkimuksessani konnektorien käyttöä ruotsin oppijoiden teksteissä systeemis-funktionaalisesta ja kolmannen kielen oppimisen näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka eri taitotasoilla olevat oppijat ilmaisevat tekstin eri osien välisiä merkitys- ja riippuvuussuhteita heidän teksteissään sekä kuinka oppijat käyttävät eri kielellisiä resursseja heidän taustakielistään (L1, L2). Tutkin myös näppäilyntallennuksen avulla, kuinka oppijat käyttävät konnektoreja kirjoitusprosessin aikana.
Olen kiinnostunut myös oppimateriaalien, tietokoneavusteisen kielenoppimisen sekä vieraan kielen opettamisen tutkimisesta.

Julkaisut

Järjestä:

Eettisyys ja kestävä kehitys suomen opetuksessa (2021)

Suomenopettajat : Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti
Heikkola Leena Maria , Laine Päivi, Mutta Maarit, Rose Judi, Vaakanainen Veijo, Maijala Minna
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))

Svenskan i Finland 18 (2020)

Camilla Wide, Eva Ingman, Katri Lankinen, Veijo Vaakanainen
(Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2))