Vesa-Matti
Paasivaara
tutkimuskoordinaattori, innovaatiopalvelut

Ota yhteyttä

+358 29 450 2212
+358 50 562 8097
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Julkaisut

Järjestä: