Vilja Siitonen profiilikuva
Vilja
Siitonen
tutkijatohtori, molekulaarinen kasvibiologia
PhD (FT)

Ota yhteyttä

Tykistökatu 6
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Molekyylibiologia
Proteiinibiologia
Bioaktiiviset pienyhdisteet
Mikrobiologia, Biotransformaatio, HPLC, MS, NMR, GC

Biografia

Työskentelen tutkijana Photomicrobes-tutkimusryhmässä, jota johtaa professori Yagut Allahverdiyeva-Rinne (www.utu.fi/photo-microbes). Keskityn muunneltujen Chlamydomonas reinhardtii and Synechocystis sp. PCC 6803 tuottamiin yhdisteisiin tai kantojen käyttämiseen fotosynteettisinä solutehtaina. Aiemmassa postdoc-tutkimuksessani tutkin bioaktiivisia sekundaarimetaboliitteja, etenkin keskittyen niiden rakennetutkimukseen NMR:n avulla. Valmistuin tohtoriksi vuonna 2016 ja väitöskirjatutkimukseni keskittyi streptomykeettien sekundaarimetaboliaan, etenkin antrasykliiniantibiootti nogalamysiinin biosynteesiin. Maisteriksi valmistuin 2010, Pro gradu -tutkielmani keskittyi streptomykeettien rasva-aineenvaihduntaan. Ennen valmistumistani vietin vaihtovuoden 2005-2006 Itävallassa, Salzburgissa.

Opetus

Olen opettanut vedyntuotantoa ja sen mittausta sekä biotransformaatiota käyttäen mikroleviä osana fotosynteesikurssia (2022).

Olen opettanut biotransformaatio-kurssin osana fotosynteesilaboratoriokurssia (2022).

Olen pitänyt HPLC-kurssin pigmenttien tutkimiseen osana  osana fotosynteesilaboratoriokurssia (2021).

Olen opettanut molekyylibiologian kurssin koskien streptomykeettien geneettistä muokkausta ja yhdisteiden erottamista (2011).

Lisäksi ohjaan yhtä maisterintutkielmaa ja olen ohjannut 2 maisterivaiheen erikoistyötä ja gradun, 3 luonnontieteen kandidaatin tutkielmaa ja olen suunnitellut ja ohjannut 12 projektityöntekijän laboratoriatyötä (1-6 kuukautta).

Tutkimus

Tutkin viherleviä ja syanobakteereja. Niiden tuottamia yhdisteitä ja niiden tekemiä biotransformaatioita. Aiemmin olen tutkinut streptomykeettien tuottamia yhdisteitä.

Julkaisut

Järjestä: