Vilja Siitonen profiilikuva
Vilja
Siitonen
tutkijatohtori, Molekulaarinen kasvibiologia
PhD (FT)

Ota yhteyttä

Tykistökatu 6
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Molekyylibiologia
Proteiinibiologia
Bioaktiiviset pienyhdisteet
Mikrobiologia

Biografia

Työskentelen tutkijana keskittyen bioaktiivisten sekundaarimetaboliittien tutkimiseen etenkin keskittyen niiden rakennetutkimukseen NMR:n avulla. Valmistuin tohtoriksi vuonna 2016 ja väitöskirjatutkimukseni keskittyi streptomykeettien sekundaarimetaboliaan, etenkin antrasykliiniantibiootti nogalamysiinin biosynteesiin. Maisteriksi valmistuin 2010, Pro gradu -tutkielmani keskittyi streptomykeettien rasva-aineenvaihduntaan. Ennen valmistumistani vietin vaihtovuoden 2005-2006 Itävallassa, Salzburgissa.

Opetus

Olen opettanut molekyylibiologian laboratoriokurssin vuonna 2011.

Laisäksi olen ohjannut 2 maisterivaiheen erikoistyötä (kokeellisen osan), 1 luonnontieteen kandidaatin tutkielman, 4 projektityöntekijää (2-6 kuukautta) ja 7 opiskelijaa heidän yhden kuukauden laboratorioharjoittelussa.

Julkaisut

Järjestä: