Ville Soimetsä profiilikuva
Ville
Soimetsä
yliopisto-opettaja, poliittinen historia
VTT, dosentti / DSocSci | ent. / né Laamanen

Ota yhteyttä

+358 29 450 3100
+358 50 326 5104
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

1930-luku
1960-luku
1970-luku
fasismi
historian julkinen käyttö
historian popularisointi
Itämeren alueen historia
kansallinen eheytyminen
kansallisoikeisto
kansallissosialismi
kilpapyöräilyn historia
Komintern
kommunismi
Neuvostoliiton kulttuuridiplomatia
maailmansotien välinen aika
mentaliteetit
mikrohistoria
poliittinen historia
Suomen Teiniliiton historia
toinen maailmansota
totalitarismi
tunteiden historia
älymystön historia

Biografia

Työskentelen yliopisto-opettajana ja tutkijana Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineessa. Olen valtiotieteiden tohtori ja Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti.

Opetus

Viimeaikaisessa opetuksessani olen käsitellyt historian ja muistamisen politiikkaa 1900-luvulla, politiikan ja kulttuurin vuorovaikutusta, yksilöiden roolia historiassa, historiantutkimuksen menetelmiä ja Itämeren alueen historiaa.

Tutkimus

Tutkimustyössäni olen erikoistunut aatteisiin, mentaliteetteihin sekä politiikan ja kulttuurin rajapintoihin. Edelliset tutkimushankkeeni keskittyivät kirjailija Olavi Paavolaisen kulttuurikritiikkiin, Neuvostoliiton kulttuuridiplomatiaan Pohjoismaissa toisen maailmansodan edellä ja alkuvaiheessa, Kominternin salaiseen toimintaan Pohjoismaissa sekä suomalaiseen sisäpolitiikkaan maailmansotien välisenä aikana. Vuoden 2020 alusta johdan Koneen Säätiön rahoittamaa Teiniliitto, vimma ja rakkaus -projektia. Siinä syvennytään Suomen suurimman nuorisojärjestön ja koko koulujärjestelmän historiaan 1960- ja 1970-luvuilla, säilyttämisen ja uudistamisen kitkaan ja sukupolvimurrokseen. 

Julkaisut

Järjestä:

Johdanto: Etujoukoissa (2023)

Soimetsä Ville, Jouhki Essi, Lalu Liisa
(Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (B2))

Vimmaa ja rakkautta Teiniliitossa (2021)

Historia nyt - Turun Historiallisen Yhdistyksen jäsenlehti
Jouhki Essi, Soimetsä Ville
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))