Wilma Nissilä profiilikuva
Wilma
Nissilä
tohtorikoulutettava, Taloustiede
tohtorikoulutettava (tutkijakoulut), Taloustiede

Ota yhteyttä

Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Ekonometria
makroekonometria
koneoppiminen
data-analyysi

Biografia

Aloitin jatko-opinnot taloustieteessä tammikuussa 2020 ja työskentelen tällä hetkellä taloustieteen laitoksella tohtorikoulutettavana. Työnkuvaani kuuluu tutkimuksen lisäksi esimerkiksi erilaiset opetustehtävät. Olen myös taloustieteen ktk- ja ktm-opiskelijoiden omaopettaja, eli minuun voi ottaa yhteyttä jos jokin seikka taloustieteen opinnoissa askarruttaa. Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi taloustieteestä Turun kauppakorkeakoulusta kesällä 2019. Taloustieteen lisäksi olen suorittanut opintoja tilastotieteen ja matematiikan laitoksella.

Opetus

Olen toiminut luennoitsijana tai apuopettajana seuraavilla kursseilla:

Ekonometriset ohjelmistot I -kurssi syksyllä 2018, 2019 ja 2020. 

Ekonometriset ohjelmistot II -kurssi keväällä 2020.

Syventävä Ekonometria I -kurssi keväällä 2019 (apuopettaja).

Makroteoria II -kurssi keväällä 2018 (apuopettaja).

Ekonometrian peruskurssi syksyllä 2017 (apuopettaja). 

Tutkimus

Väitöskirjatutkimukseni keskittyy teoreettiseen ja empiiriseen ekonometriaan, erityisesti makroekonometriaan. Sovellan tutkimuksessani erityisesti aikasarja-aineistoja. Tämänhetkiset tutkimusprojektit käsittelevät esimerkiksi taantumaennustamista sekä epäparametristen estimointimenetelmien kehittämistä. 

Julkaisut

Järjestä: