Wilma Nissilä profiilikuva
Wilma
Nissilä
väitöskirjatutkija, taloustiede

Ota yhteyttä

Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Ekonometria
makroekonometria
koneoppiminen
data-analyysi

Biografia

Aloitin maisterin tutkinnon jälkeiset tieteelliset jatko-opinnot taloustieteessä tammikuussa 2020 ja työskentelen tällä hetkellä taloustieteen laitoksella väitöskirjatutkijana. Työnkuvaani kuuluvat tutkimuksen lisäksi esimerkiksi erilaiset opetustehtävät, hallinnolliset tehtävät sekä taloustieteen ktk- ja ktm-opiskelijoiden omaopettajana toimiminen. Minuun voi siis ottaa yhteyttä jos jokin seikka taloustieteen opinnoissa askarruttaa. Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi taloustieteestä Turun kauppakorkeakoulusta kesällä 2019 sekä filosofian maisteriksi tilastotieteestä Turun yliopistolta keväällä 2022.

Opetus

Olen toiminut luennoitsijana tai apuopettajana seuraavilla kursseilla:

Ekonometrian johdantokurssi syksyllä 2023 (luennoitsija).

Taloustieteen kandiseminaari keväällä 2023 (kanditutkielmien ohjaus ja seminaarin vetäminen).

Syventävä Ekonometria II -kurssi keväällä 2021 ja 2022 (apuopettaja).

Syventävä Makroteoria I -kurssi syksyllä 2021 Helsingin yliopistossa (apuopettaja).

Ekonometriset ohjelmistot I -kurssi syksyllä 2018-2022 (luennoitsija), 2023 (vastuuopettaja).

Ekonometriset ohjelmistot II -kurssi keväällä 2020 (luennoitsija).

Syventävä Ekonometria I -kurssi keväällä 2019 (apuopettaja).

Makroteoria II -kurssi keväällä 2018 (apuopettaja).

Ekonometrian peruskurssi syksyllä 2017 (apuopettaja). 

TEVY Yrityselämään! - Liiketoiminta ja projektityöskentely 2017-2018 (apuopettaja).

Tutkimus

Väitöskirjatutkimukseni keskittyy teoreettiseen ja empiiriseen ekonometriaan, erityisesti makroekonometriaan. Tämänhetkiset tutkimusprojektit käsittelevät esimerkiksi taantumaennustamista sekä epä- ja semiparametristen estimointimenetelmien soveltamista.

Julkaisut

Järjestä:

Aikasarjamallit apuna Suomen talouden seurannassa (2019)

Kansantaloudellinen Aikakauskirja
Petteri Juvonen, Jetro Anttonen, Paolo Fornaro, Wilma Nissilä, Henri Nyberg, Harri Pönkä
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))