Julkaisut Brahea-keskuksen korkeakoulutuksen kehittämisen teemassa

Brahea-keskuksen asiantuntijat julkaisevat vuosittain tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuotoksia erilaisten tieteellisten julkaisukanavien, kuten kirjakustantajien, konferenssiena sekä painettujen ja elektronisten julkaisusarjojen kautta. Asiantuntijoidemme tieteelliset julkaisut löytyvät Turun yliopiston tutkimustietokannasta.

Seuraavaan on koottu muutamia poimintoja tutkimus- ja kehittämishankkeiden populaareista tuotoksista.

 

Sähköiset julkaisut

Kia Lundqvist & Timo Halttunen (toim.) 2022: Uutta tietoa ja osaamista työelämään: monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus 2018-2022

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus kehittää ja syventää maahanmuuttoon, maahanmuuttotyöhön ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää osaamista työelämässä. Koulutuksessa tutustutaan muun muassa muuttoliikkeitä, ihmisoikeuksia, inkluusiota ja integraatiota koskevaan tietoon ja käytäntöihin. Koulutus on monialainen ja monitieteinen.

Monikulttuurisuutta ja kulttuurista moninaisuutta koskevaa tietoa tarvitaan työelämässä yhä enemmän. Erikoistumiskoulutukseen hakeudutaan opiskelemaan erilaisista ammatillisista taustoista. Koulutuksessa monipuoliset ennakko-, oppimis- ja kehittämistehtävät, luennot, kirjallisuus sekä vertaisten ja luennoitsijoiden kanssa käytävät keskustelut muodostavat kokonaisuuden, jonka keskeisenä tavoitteena on osallistujan työtehtäviin liittyvän asiantuntijuuden kehittäminen.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektorien yhteinen, 40 opintopisteen laajuinen koulutusohjelma. Vuosina 2018 – 2022 erikoistumiskoulutusta ovat toteuttaneet Turun yliopisto ja Diakonia ammattikorkeakoulu yhteistyössä muun muassa Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin kanssa.

Koulutuksen ensimmäinen vaihe päättyy vuoden 2022 lopussa. Tuolloin on toteutettu neljä kurssia ja niihin on osallistunut yhteensä 80 henkilöä. Nämä kurssit toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen turvin.

Tässä julkaisussa äänen saavat sekä koulutuksen toteuttajat että osallistujat. Julkaisu on tarkoitettu kaikille maahanmuuttotyön kentällä toimiville ammattilaisille ja heidän esihenkilöilleen sekä kaikille niille hallinnossa ja politiikan piirissä toimiville, joiden työ ja päätökset vaikuttavat maahanmuuttotyön ammatilliseen toimintaan ja kriittiseen kehittämiseen jatkossa.

ISBN:978-951-29-9057-3

 

Kia Lundqvist, Johanna Mäkinen, Niloofar Hashempour, Katarzyna Piątek, Pirkko Mäenpää,Timo Halttunen 2022: Inclusion into Academic Life a Guide for Peer Support Groups in Higher Education

This guide is published as part of project HEI LIFE – Higher Education Institutions’ Support for International Academics and Staff – Living, Integration, Family, and Employment in Finland.

This guide gives practical examples and tools to promote a more
welcoming and inclusive environment in HEIs. It was created together by
professional supervisors and former participants of peer groups. As
such, it offers unique insight into how international academics need and
want to be supported in their journey towards finding their sense of belonging in Finland.

ISBN:978-951-29-9007-8

 

Cooney, T. (edit.) 2018: The Entrepreneurship Book of Vietnamese Cases. Turun yliopisto, Brahea-keskus. 

The was published as part of of the "Supporting Entrepreneurial Development in ICT in Vietnamese HEIs- ICTentr project, coordinated by the University of Turku. The book was first introduced as teaching material during the PedaForum in Danang, Vietnam in August 2018 and disseminated during the seminar "Towards Entrepreneurial Universities" in Ho Chi Minh City, Vietnam in September 2018.

The book provides a comprehensive source of insightful entrepreneurship cases to be used in education. The book provides a series of cases designed to illustrate the steps of the entrepreneurial journey: opportunity recognition, writing a business plan, team building, financing, marketing, business growth, human resource management, team management and internationalisation.


The book will be used as teaching material at the partner Vietnamese universities and  is now available also online  https://seafile.utu.fi/f/6111be39b9534d319f21/?dl=1