Museologian harjoitteluohjeet

Museologian harjoittelun tulee tapahtua ensisijaisesti museossa, mutta sopimuksesta myös muut kulttuuriperintötoimijat (yhdistykset, seurakunnat, galleriat, perinnearkkitehtitoimistot jne.) saattavat tulla kysymykseen. Poikkeavasta harjoittelupaikasta tulee kuitenkin aina olla etukäteen yhteydessä oppiaineen vastuuhenkilöön. 

Harjoittelulla tulee olla nimetty ohjaaja, ja harjoittelun tulee sisältää museoalalle ominaisia työtehtäviä. Esimerkkejä museologian harjoitteluun soveltuvista työtehtävistä ovat: 
- Luettelointi, digitointi ja muu kokoelmatyö
- Näyttelyiden suunnittelu ja toteutus
- Museon viestinnän tai markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen
- Tapahtumien organisointi
- Pedagogiset tehtävät kuten opastusten suunnittelu, työpajojen ja leirien suunnittelu ja ohjaaminen jne.
- Kulttuuriperintökohteiden ja aineistojen dokumentaation tai inventoinnin tekeminen


Näyttelyvalvonta, lipunmyynti ja avoinnapito ovat alalla yleisiä ja oleellisia työtehtäviä, mutta eivät yksinään anna riittävää osaamista ja kokemusta museoalan työtehtävistä. Harjoittelu voi sisältää myös näyttelyvalvontaa, lipunmyyntiä ja avoinnapitoa, mutta niiden lisäksi harjoittelussa tulee olla jotakin yllämainituista tehtävistä, jotta harjoittelija saa työkokemusta joka valmentaa nimenomaan museoalan tehtäviin. 


Harjoitteluraportin lisäksi tulee museologian vastuuopettajalle näyttää myös harjoittelusta saatu työtodistus (skannattu liite sähköpostiin riittää).

Ohjeet harjoitteluraportin kirjoittamiseksi: 
- Harjoitteluraportti n. 4-5 sivua

Raportti on vapaamuotoinen selostus harjoittelustasi, ja siitä mitä olet harjoittelun aikana oppinut. Pohdi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 
- Millaisia työtehtäviä sinulla oli?
- Mikä harjoittelussa oli helppoa/vaikeaa?
- Miten harjoittelu suhteutui aiempiin museologian opintoihisi? Syvensikö se osaamistasi tai ymmärsitkö uusia asioita esimerkiksi teorian ja käytännön suhteesta?
- Miten harjoittelu tukee tulevaa työelämääsi?

Harjoittelu on usein yksi museologian opintojen viimeisiä suorituksia ja harjoitteluraportissa on mielekästä vetää opintoja yhteen ja pohtia museologian opintoja myös kokonaisuutena.