Julkaisut Brahea-keskuksen korkeakoulutuksen kehittämisen teemassa

Brahea-keskuksen asiantuntijat julkaisevat vuosittain tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuotoksia erilaisten tieteellisten julkaisukanavien, kuten kirjakustantajien, konferenssiena sekä painettujen ja elektronisten julkaisusarjojen kautta. Asiantuntijoidemme tieteelliset julkaisut löytyvät Turun yliopiston tutkimustietokannasta.

Seuraavaan on koottu muutamia poimintoja tutkimus- ja kehittämishankkeiden populaareista tuotoksista.

Sähköiset julkaisut

Cooney, T. (edit.) 2018: The Entrepreneurship Book of Vietnamese Cases. Turun yliopisto, Brahea-keskus. 

Professori Thomas Cooneyn julkaisu tuotettiin osana Supporting Entrepreneurial Development in ICT in Vietnamese HEIs - ICTentr -projektia, jota Turun yliopiston Brahea-keskus koordinoi. Kirja julkaistiin Danangissa elokuussa 2018 toteutetussa kansainvälisessä seminaarissa, jonka tavoitteena oli yliopistopedagogiikan kehittäminen Vietnamissa. Kirja edistää case-kuvausten käyttöä opetusmenetelmänä liiketaloustieteen ja tekniikan koulutuksessa.

Kirja on saatava sähköisesti osoitteessa https://seafile.utu.fi/f/6111be39b9534d319f21/?dl=1