Johtamiskoulutus Turun yliopistossa

Turun yliopisto tarjoaa koulutusta yritysten ja  julkisen sektorin organisaatioiden johto- ja esimiestehtävissä toimiville. 

Johtamiskoulutus

TSE exe Executive MBA on kansainvälisesti akkreditoitu johtamiskoulutusohjelma johto- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville. Tulevaisuusorientoitunut, vahvasti konkretiaan ankkuroitu ohjelma kattaa kaikki liiketoimintaosaamisen keskeisimmät osa-alueet. 

Johtamiseen ja esimiestehtäviin valmentavia koulutuksia on tarjolla myös mm. terveydenhuollon ammattihenkilöille, sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestehtävissä työskenteleville, koulujen ja oppilaitosten johdolle sekä merenkulkualalle:

Suunnittelemme ja toteutamme koulutuksia myös yksittäisille organisaatioille asiakkaan tarpeiden mukaisesti.