DPO

Turun yliopiston tietosuojavastaava
Data Protection Officer (DPO) of the University of Turku

Onerva Steudle
+358 29 450 3009
dpo@utu.fi