Avoimen yliopiston uutiskirjeen tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä
Turun yliopisto
20014 TURUN YLIOPISTO


2. Tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioisssa
Turun yliopiston tietosuojavastaava
20014 TURUN YLIOPISTO
puh. 029 450 4361
dpo@utu.fi


3. Yhteyshenkilö rekisterin sisältöä koskevissa asioisssa
Koordinaattori Anitta Lehtonen
Turun yliopisto, Koulutuksen toimiala, avoin yliopisto‐opetus
puh. +358 40 566 9235
avoin@utu.fi


4. Rekisterin nimi
Turun yliopiston avoimen yliopisto‐opetuksen uutiskirjeen tilaajarekisteri


5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Avoimen yliopisto‐opetuksen uutiskirjeen lähettäminen sähköpostilla kirjeen tilanneille. Uutiskirjeessä tiedotetaan opintotarjonnasta ja tapahtumista sekä muista opintojen markkinointiin liittyvistä asioista.


6. Henkilötietojen käsittelyperuste
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella.


7. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
‐ tilaajan sähköpostiosoite
‐ tilaajan nimi, tehtävä/asema ja organisaation nimi (vapaaehtoinen tieto).
Tiedot saadaan uutiskirjeen tilaajilta sähköpostitse tai tilauslomakkeilla.


8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tiedot tallennetaan tietoturvallisesti sähköiseen muotoon avoimen yliopiston käyttöön.
Sähköpostiosoitelista tallennetaan myös emaileri‐palveluun, jonka kautta uutiskirjeet lähetetään tilaajille.
Henkilötietojen suojaamisen periaatteet


9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään uutiskirjeen tilauksen voimassaoloajan. Tilaaja voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen kirjeessä olevalla peruutustoiminnolla tai ilmoittamalla peruutuksesta yhteyshenkilölle.


10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus.
Rekisteröidyllä on tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin), oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja rajoittamiseen. Lisäksi rekisteröidyllä on vastustamisoikeus ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.