Tietosuojailmoitus – kameravalvonta

Yhteystiedot

Postiosoite:
Turun yliopisto, toimitilapalvelut
FI-20014 TURUN YLIOPISTO
Sähköposti: kimmo.levander@utu.fi
Puhelin: 029 450 4970

Käyntiosoite:
Turun yliopisto, toimitilapalvelut
Henrikinkatu 10
20500 Turku

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on turvallisuuspoikkeamien selvittäminen.

Käsittelyperuste

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston perustehtävään ja sen toteuttamiseen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artiklan kohtaan e 

Henkilötietoryhmät

Valvontakameratallenteet

Tietojen alkuperä

Valvontakamerat

Henkilötietojen säilytysaika

Enintään 30 vrk

Henkilötietojen käsittelijät

Turvallisuushenkilöstö; turvallisuuspäällikkö, apulaisturvallisuuspäällikkö, tilapalveluhenkilöstö omien vastuualueidensa osalta

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Viranomainen yksilöidyllä pyynnöllä

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan 

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan. 

Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

  • Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Yhteydenotto-osoitteet: kirjaamo@utu.fi
  • Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla: http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx​