Yliopiston vastuulla oleva tutkimusdata​

Turun yliopistossa käsitellään tutkimusdataa. Tutkimusdata voi myös sisältää henkilötietoja. Tieteellisessä tutkimuksessa henkilötietojen käsittely perustuu yliopistolaissa annettuun tehtävään ja sillä toteutetaan yleistä etua.

Jokainen tutkija tai tutkimusryhmä vastaa oman tutkimusdatansa hallinnoinnista, ja noudattaa yliopiston tietosuojapolitiikkaa ja hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Yliopistolla ei ole keskitettyä pääsyä tutkimusdataan eikä se näin voi käsitellä tutkimusdataan liittyviä tietopyyntöjä keskitetysti. Näin ollen tutkimusdatassa mahdollisesti oleviin omiin henkilötietoihin kohdistuvat yhteydenotot ja tiedustelut täytyy osoittaa tutkimushankkeen yhteysosoitteseen, joka on annettu tutkittavalle osallistumisensa yhteydessä.