Echo360 tietosuojailmoitus

 

Käsittelyn tarkoitus

Opetusvideopalvelua käytetään annettavan opetuksen yhteydessä tuotettavien videoiden julkaisemiseen. Videot voivat olla erikseen tuotettavia opetusvideoita tai tallenteita luennoista. Kurssin opettaja/opettajat näkevät kunkin kurssialueen käyttäjien tiedot, ylläpitäjät näkevät kaikkien käyttäjien ja sisältöjen tiedot palvelun ylläpitoa, hallinnointia sekä prosessiin ja teknisiin kysymyksiin liittyvien asioiden selvittämistä varten.

Palvelua käytetään pääasiassa Turun yliopiston Moodlen (https://moodle.utu.fi) kautta, tiettyjä käyttötarkoituksia varten on olemassa myös HAKA-kirjautumismahdollisuus suoraan palveluun.

Käsittelyperuste

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston perustehtävään ja sen toteuttamiseen. 

Yhteystiedot

IT-palvelut, Oppimisen IT: helpdesk@utu.fi

Henkilötietoryhmät

Sekä Moodlen kautta että HAKA-tunnistautumista varten käyttäjästä kerätään seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite

 Käyttäjä voi itse tallentaa palveluun halutessaan seuraavat tiedot:

 • Puhelinnumero
 • Kuva
   

Palveluun tallennettavat videot saattavat sisältää henkilötiedoiksi luokiteltavaa tietoa. Ennen tallennusta luennoitsijoilta pyydetään lupa videointiin ja tallennuksesta muodostetaan sähköinen sopimus, jossa kuvataan tallenteen käyttöehdot.

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Lisäksi lokitietoja voidaan käyttää kurssin opettajan toimesta opiskelijoiden aktiivisuuden seurantaan.

Henkilötietojen säilytysaika

Käyttäjän henkilötietoja säilytetään palvelussa tarvittavan ajan, kuitenkin enintään 2 vuotta viimeisestä kirjautumisesta palveluun.

Mahdolliset henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Palveluntuottajalla on oikeus omassa tuotantotoiminnassaan tarvittaessa käsitellä palveluun tallennettuja henkilötietoja.

Palveluntuottajan oma tietosuojakäytäntö on kuvattu osoitteessa https://echo360.com/privacy/ .

Poiketen yleisistä palvelun ehdoista, Turun yliopiston ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa on sovittu, että palvelu tuotetaan Suomen ulkopuolelta ETA-alueelta, ja henkilötietoja ei siirretä ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen julkisuus tai salassapito

Käyttäjän palveluun tallennetut henkilötiedot eivät ole julkisesti saatavilla. Ne näkyvät vain kunkin kurssialueen opettajille joille käyttäjä on liittynyt, sekä tietyissä tilanteissa (keskustelu virtuaalisessa luokkahuoneessa) henkilön nimi näkyy muille alueen opiskelijoille.

Muut informoitavat tiedot

 • Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.
 • Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 • Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla: http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx