Utulingin tapahtumakalenteri

Utulingissa tapahtuu

Kääntämisen tutkijaseminaari 16.1.2020

klo 16-18, Rosettan sali 217. Tomi Paakkinen puhuu väitöstutkimuksestaan (teoria ja metodi) ja Laura Tarkka-Robinson puhuu aatehistorian post doc -tutkimuksestaan, joka koskee saksalaisen valistusfilosofian käännöksiä.

Oppimisen tutkimuksen teemaseminaari 29.1.2020

klo 16.00-17.30, Signum 123.

 

Pauliina Peltonen & Judi Rose

Vierailuluento (Hanne Dufva) 30.1.2020

klo 14.15, Quantum ls. XVII

Professori, emerita Hannele Dufva (Jyväskylän yliopisto): Language learning: interactivity in time and space.

Kääntämisen tutkijaseminaari 6.2.2020

Léa Huotari puhuu väitöstutkimuksestaan

Rosettan sali 217, Aika to klo 16.00-17.30

Filologian ja kielihistorian teemaseminaari 7.2.2020

Klo 14.15, Signum; KT 117

FT Harri Uusitalon esitys:  Pukin suvun muistivihko − talonpoikien kirjoituksia 1600−1800-luvuilta

Oppimisen tutkimuksen teemaseminaari 19.2.2020

klo 16.00-17.30, Signum 123.

Veijo Vaakanainen

Filologian ja kielihistorian teemaseminaari 28.2.2020

Klo 14.15, Signum; KT 117

 

Minerva Pihan väitöskirjan johdanto-osa.

Materiaalisen tekstin tutkimustyöpajaan 3.3.2020

Dr. Daniel Sawyer Oxfordin yliopistosta vierailee Turussa maaliskuun alussa. Hän pitää tiistaina 3.3.2020 klo 12.15-13.45 tutkimustyöpajan ”Developing ideas and arguments from material evidence” (Rosetta NH217, Koskenniemenkatu 4, 2. krs, Turun yliopisto). Työpajaan ovat tervetulleita kaikki materiaalisen tekstin tutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat, väitöskirjantekijät ja maisterivaiheen opiskelijat.

Daniel Sawyer työskentelee Oxfordin yliopistossa tutkijana (Fitzjames Research Fellow in Medieval English Literature, Merton College). Hänen tutkimuksensa käsittelee myöhäiskeskiajan Englannin käsikirjoituskulttuuria, etenkin tekstien tuotantoon, välittymiseen ja materiaaliseen kontekstiin liittyviä kysymyksiä. Sawyerin monografia Reading English Verse in Manuscripts, c.1350–c.1500 (OUP) ilmestyy tänä vuonna. Hänen uusi tutkimusprojektinsa kartoittaa myöhäiskeskiajan Englannin kadonneita käsikirjoituksia. Tähän liittyen hän on äskettäin julkaissut artikkelin ’Missing Books in the Folk Codicology of Later Medieval England’ (2019). Lisäksi Sawyer on mukana kahdessa laajassa hankkeessa, joissa tuotetaan uudet kriittiset editiot englanninkielisestä raamatunkäännöksestä (ns. ’Wycliffite Bible’) sekä Geoffrey Chaucerin Canterbury Tales -teoksesta. Lisätietoa: https://www.english.ox.ac.uk/people/dr-daniel-sawyer tai http://daniel-sawyer.com/

Kuvaus työpajan sisällöstä:

"In this workshop we will consider how arguments about language or culture can be started and pursued using material evidence. I will draw on my experience studying many manuscripts containing later-medieval English, but I hope our methodological discussion will be useful for students working on a much wider range of topics. I will also try to raise some of the potential risks and problems involved in such work, and to talk through the practical challenges which it can create."

Työpajaan ilmoittaudutaan pe 21.2.2020 mennessä verkko-lomakkeella osoitteessa https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=9085

 

Mahdolliset aineistot toimitetaan ilmoittautuneille etukäteen.

 

Kääntämisen tutkijaseminaari 5.3.2020

Minna Seppänen esitelmöi aiheesta: "Antiikin tekstien kääntämisestä"

Rosettan sali 217, Aika to klo 16.00-17.30

Oppimisen tutkimuksen teemaseminaari 18.3.2020

klo 16.00-17.30, Signum 123.

Mari Mäkelä

Kääntämisen tutkijaseminaari 26.3. 2020

Outi Paloposki ja Laura Ivaska puhuvat aiheesta: "Kääntäjänkoulutuksen historiikki: ajankohtaisia kuulumisia"

Rosettan sali 217, Aika to klo 16.00-17.30

Kielen käyttö - seminaaripäivä 27.3.

Kielen käyttö -ryhmän seminaaripäivä, klo 10-13, Rosetta I.

Väitöskirjatekstejään esittävät kommentoitaviksi Kukka-Maaria Wessman (suomen kieli), Karita Suomalainen (suomen kieli) ja Gustaf Olsson (venäjän kieli). Tekstit ovat saatavilla Utulingin Moodlessa viikkoa ennen seminaaritapaamista.

Oppimisen tutkimuksen teemaseminaari 1.4.2020

klo 16.00-17.30, Signum 123.

Erasmus-vieras Dr. Anna Jarosz, University of Lodz (Puola)

Quantitative approaches towards linguistic variation: data and methods 3.4.2020

(***In English, see below***)

Mitä: Quantitative approaches towards linguistic variation: data and methods -seminaari

Milloin: perjantaina 3.4.2020

Missä: Turun yliopistossa

Kuka: Kutsuttuna puhujana professori Douglas Biber (Northern Arizona University)

Kenelle: Langnetin jatko-opiskelijoille ja ohjaajille

DL: 10.2.2020 (ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/6064ADE50C5E2212)

 

Turun yliopiston kieliaineiden tohtoriohjelma Utuling ja Langnetin korpuslingvistiikka ja tilastomenetelmät -teemaryhmä järjestävät kaikille kieliaineiden jatko-opiskelijoille suunnatun seminaarin määrällisistä menetelmistä ja niissä käytettävistä aineistoista. Seminaarin kutsuttuna puhujana on yksi korpuskielitieteen ja kielen vaihtelua käsittelevän määrällisen kielentutkimuksen tunnetuimmista tutkijoista, professori Douglas Biber. Seminaari pidetään Turussa perjantaina 3.4.2020. Lisäksi halukkaat voivat osallistua myös osana Turun yliopiston opetusta torstaina 2.4.2020 (n. klo 10–15) järjestettävään työpajaan. Työpajassa käsitellään professori Biberin kanssa muun muassa tekstinlouhintaa ja automaattisia tekstinluokittelun menetelmiä. Työkieli molempina päivinä on englanti.

 

Perjantain seminaarin työmuotoina ovat professori Biberin luento kielellisen vaihtelun määrällisestä tutkimuksesta (aihe tarkentuu myöhemmin) sekä jatko-opiskelijoiden pitämät esitelmät. Seminaarin teeman mukaisesti näiden esitelmien aiheeksi sopivat monenlaiset määrällisiä menetelmiä kielen vaihtelun tutkimukseen soveltavat lähestymistavat tutkittavaan kieleen tai kielitieteen eri aloihin katsomatta. Vaihtelu tulee tässä kontekstissa ymmärtää laajasti; se voi olla esimerkiksi rekisterien, tekstilajien tai eri kielten välistä – tai vaikkapa ajallista, alueellista, kielenoppimisen, kielikontaktitilanteiden tai kääntämisen kautta määrittyvää vaihtelua. Soveltuvia aiheita ovat esimerkiksi:

- tutkimuksessa käytettävän aineiston esittelyt ja soveltuvien menetelmien pohdinta

- tutkimuksessa käytettävän aineiston ja menetelmien esittely ja niiden tarjoamien tulosten luonteen pohdinta

- määrällisen analyysin alustavien tulosten esittely

 

Esitelmien pituus on 15 minuuttia, mitä seuraa 15 minuutin keskustelu ja kommentointi. Aikataulun vuoksi seminaarin ohjelmaan mahtuu rajallinen määrä esitelmiä. Jatko-opiskelijat, jotka haluavat osallistua seminaariin pitämällä oman esitelmän ja saada palautetta tutkimuksestaan, hakevat seminaariin täyttämällä ilmoittautumislomakkeen (linkki viestin alussa) ja liittämällä siihen lyhyen englanninkielisen abstraktin (50-100 sanaa) esitelmän aiheesta. Mikäli esitelmäehdotuksia on enemmän kuin aikataulu sallii, valitsemme esitelmänpitäjät näiden hakemusten pohjalta. Esitelmän pitävät jatko-opiskelijat ja seminaariin osallistuvat Langnetin ohjaajat, joiden tehtävänä on kommentoida ja antaa palautetta, voivat hakea matka-avustusta matka- ja mahdollisiin majoituskuluihin. Pyydämme näitä henkilöitä liittämään osaksi ilmoittautumista myös arvion todellisista matka- ja majoituskuluistaan. Jatko-opiskelijoiden osalta tuen saaminen edellyttää omaa esitelmää seminaarissa ja ohjaajien osa!

 lta sitoutumista seminaariesitelmien kommentointiin.

 

Tilaisuus on avoin kaikille Langnetin jatko-opiskelijoille ja ohjaajille, mutta järjestelyjen helpottamiseksi toivomme kaikkien täyttävän ilmoittautumislomakkeen 10.2.2020 mennessä.

*****************************

  

(***Ks. yläpuolella suomeksi***)

What: Quantitative approaches towards linguistic variation: data and methods seminar

When: Friday, April 3, 2020

Where: at the University of Turku

Who: Invited speaker is professor Douglas Biber (Northern Arizona University)

For Whom: Graduate students and supervisors of the Langnet network

DL: February 10, 2020 (registration: https://link.webropolsurveys.com/S/6064ADE50C5E2212)

 

The University of Turku doctoral programme Utuling together with Langnet Corpus Linguistics and Statistical Methods group organize a seminar on quantitative methods and the related data. The seminar is open to all graduate students of the Langnet network. The invited speaker, professor Douglas Biber, is one of the most widely known corpus linguists in the world, and a pioneer in the quantitative approaches towards linguistic variation. The seminar will take place in Turku on Friday, April 3, 2020. Those interested can also take the opportunity to participate in a workshop that is organized with professor Biber the previous day (Thu, April 2) as part of the University of Turku curriculum. The topics of the workshop include e.g. text mining and automatic text classifcation. The working language of both events is English.

 

The Friday seminar will consist of a lecture by professor Biber on the study of quantitative underpinnings of linguistic variation, and of presentations given by participating graduate students. Following the theme of the seminar, suitable topics for presentations include applications of quantitative methods towards linguistic variation, irrespective of the field of linguistics and the studied language. The theme ‘variation’ is understood broadly and inclusively: it comprises – but is not limited to – variation related to register, genre, or different languages; it can be diachronic or geographical in nature; or it can be related to language learning, language contacts, or translation. Suitable approaches include:

- data showcasing and brainstorming suitable methodological tools;

- data and methods showcasing and discussion on the nature of the results to-be-obtained;

- presenting preliminary results

 

Each presentation will be allotted 15 minutes, followed by a 15-minute discussion and commenting. Due to the tight schedule, only a limited number of presentations can be included in the program. Those graduate students, who wish to participate in the seminar by giving a presentation, and to receive feedback, should apply by filling the registration (see link above) and enclosing a short abstract in English (50–100 words), introducing the topic of the presentation. Should it be necessary, we use these abstracts to select the presenting participants. Graduate students and interested Langnet supervisors, can apply financial support for their travel costs and potential accommodation. In that case, please include also an estimate of your expenses as part of the registration. For graduate students, these funds are reserved to those presenting their work, and for supervisors to those who commit to commenting the presentations.

 

The event is open to all members of the Langnet network, but we kindly ask everyone to fill in the registration by February 10, 2020.

 

  

Douglas Biber

A Regents’ Professor in the Applied Linguistics Program at Northern Arizona University, Douglas Biber received his Ph.D. in Linguistics from the University of Southern California in 1984 and was awarded an Honorary Ph.D. from the University of Uppsala in 2000. Biber has published 11 authored and co-authored books, with Cambridge University Press, Oxford University Press, Longman, and John Benjamins.  In addition, he has published 5 edited books and monographs, and over 150 journal articles and book chapters.  These studies have addressed a wide range of issues in corpus linguistics, English grammar, and register variation (in English and cross-linguistic; synchronic and diachronic).

 

Selected Publications

Biber, D.  1988.  Variation across speech and writing.  Cambridge: Cambridge University Press.

Biber, D.  1995.  Dimensions of register variation:  A cross-linguistic comparison.  Cambridge: Cambridge University Press.

Biber, D.  2006.  University language:  A corpus-based study of spoken and written registers.  Amsterdam: John Benjamins.

Biber, D., and J. Egbert.  2018.  Register variation online.  Cambridge:  Cambridge University Press.

Biber, D., and S. Conrad.  2019.  Register, genre, and style [2nd edition].  Cambridge: Cambridge University Press.       

Oppimisen tutkimuksen teemaseminaari 22.4.2020

klo 16.00-17.30, Signum 123.

Pecha Kucha 

Kääntämisen tutkijaseminaari 7.5.2020

Damon Tringham puhuu väitöstutkimuksestaan

Rosettan sali 217, Aika to klo 16.00-17.30