opiskelijat yliopiston pääaukiolla

Vuoden Alumni

Vuoden alumni -tunnustus myönnetään vuosittain Turun yliopiston kasvatille, joka on edistänyt suomalaisen yhteiskunnan ja Turun yliopiston menestystä tai on osoittanut muuta esimerkillistä toimintaa yhteisön hyväksi. Vuoden alumni -tunnustus luovutetaan Turun yliopiston vuosijuhlassa helmikuun lopulla.

Vuoden alumni -tunnustus on myönnetty vuodesta 2004 alkaen. Tunnustus myönnetään Turun yliopiston alumnille, joka on positiivisella ja esimerkillisellä tavalla toiminut Turun yliopiston, suomalaisen yhteiskunnan, yhteisönsä tai organisaationsa eduksi. Tunnustuksella halutaan edistää Turun yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vahvistaa yliopiston alumnitoimintaa. 

Valintaprosessi

Kriteerit

Vuoden alumni on henkilö, joka on positiivisella ja esimerkillisellä tavalla toiminut Turun yliopiston, suomalaisen yhteiskunnan, yhteisönsä tai organisaationsa eduksi. Tunnustuksella halutaan edistää Turun yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vahvistaa yliopiston alumnitoimintaa.  

Ehdotukset tehdään kyselylomakkeella, johon vastaaja kuvaa lyhyet perustelut ja kertoo, miten toivoisi vuoden alumnin näkyvän ja osallistuvan Turun yliopiston toimintaan. 

Ehdotukset antavat myös arvokasta tietoa siitä, miten alumnit voivat olla yliopiston toiminnassa mukana.  

Valinta ja ehdotusten käsitteleminen

Valintaprosessia koordinoi Turun yliopiston alumnisuhdetiimi. Lopullisen valinnan tekevät rehtori Jukka Kola, viestintäjohtaja Anne Paasi, vararehtori Mika Hannula ja yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors

Ehdotuksia käsitellään ainoastaan alumnisuhdetiimin ja valintaraadin keskuudessa eikä niitä julkaista.  

Vuoden alumni 2023

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sairaalapalvelujen johtaja Mikko Pietilä on Turun yliopiston vuoden alumni 2023. 

Turun yliopiston vuoden alumni on Mikko Pietilä