KTMT julkaisusarja

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman julkaisusarja

Tutkinto-ohjelman oppiaineita ovat kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus sekä digitaalinen kulttuuri ja sivuaineita kulttuuri- ja elämysmatkailu, kulttuurituotanto sekä museologia. Julkaisusarjan monografiat ja artikkelikokoelmat käsittelevät muun muassa henkisen ja aineellisen kulttuurin muutosta niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin kokemuspiirin kautta. Käsitys kulttuurista on laaja ja kokonaisvaltainen. Vuosittain sarjassa ilmestyy muutamia teoksia.

Julkaisusarjassa ilmestyneet teokset:​

 1. Jussi Parikka: Koneoppi - Ihmisen, teknologian ja median kytkennät

 2. Ulla Paunonen ja Jaakko Suominen (toim.):  Digirakkaus

 3. Maija Santikko (toim.): Perinteinen käsityö Satakunnassa - tarpeetonta perinnettä vai alueellinen voimavara

 4. Päivi Granö, Jaakko Suominen & Outi Tuomi-Nikula (toim.): Koti - Kaiho, paikka, muutos

 5. Antti Koiranen ja Risto Kupari (toim.):  Paasivalssi

 6. Maunu Häyrynen (toim.):  Pihlavan Kaunismäki

 7. Kimmo Ahonen & Antti-Jussi Nygård (toim.): Avoimen yliopiston koulutustarvekartoitus Satakunnassa

 8. Petri Saarikoski, Riikka Turtiainen, Päivi Granö (toim.): Raja: kohtaamisia ja ylityksiä

 9. Clive Tolley (toimitustyö), Elisa Bruk (julkaisusihteeri): Karhun kannoilla: In the Footsteps of the Bear​

 10. Kimmo Ahonen: Avoimesti Satakunnassa​

 11. Jari Multisilta - Anita Seppä - Jaakko Suominen (toim.): Käyttäjäyhteisöt ja tuotekonseptit​

 12. Emma Susi: Rajoja rikkomassa​

 13. Outi Tuomi-Nikula, Eeva Karhunen (toim.): Kotina suojeltu talo - Arkea, elämää ja rakennussuojelua Suomessa ja Saksassa​

 14. Ulla Heinonen: Sähköinen yhteisöllisyys. Kokemuksia vapaa-ajan, työn ja koulutuksen yhteisöistä verkossa​

 15. Maunu Häyrynen ja Mikael Lähteenmäki (toim.): Pohjanlahden rantatie - Ratsupolusta rannikon matkailutieksi​ 2009

 16. Katri Tella: Pormestarinluodon liikekeskuksen kehittäminen nuorten näkökulmasta -projektin loppuraportti​ (2009)

 17. Mikko Hirvonen: Vihjepeli osana yhteisöllistä pelikokemusta. Juhana-herttuan Aikakapseli 2007-2008 -projektin loppuraportti​ (2009)

 18. Helena Ruotsala, Petri Saarikoski ja Maija Santikko (toim.): Matkalla (2009)

 19. Sari Rosu: Matkailuselvitys - Pohjanlahden Rantatie​ (2010)

 20. Annamari Salmi: Konseptisuunnitelma - Pohjanlahden Rantatie​ (2010)

 21. Jari Multisilta, Marjo Mäenpää ja Jaakko Suominen (toim.): Yhdessä ja liikkeellä – Mobiili sosiaalinen media​  (2010)

 22. Maunu Häyrynen, Kaisu Ryynänen ja Katri Tella (toim.):"Kui mää tääl asu?" asukasnäkökulmia kehittyvään lähiöön (2010)

 23. Laura Puolamäki ja Eeva Raike (toim.):Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa. Satakunnan ympäristökoulu (2010)

 24. Katriina Petrisalo (toim.): Lähimatkailua Luvialla (2010)

 25. Suvi Heikkilä: Viisi vuosikymmentä vaikuttamista. Satakunnan rahasto 1959-2009 (2010)

 26. Mikael Lähteenmäki (toim.): Selkämeren rannikon matkailutiehanke  (2011)

 27. Riina Haanpää ja Tarja Laine (toim.): Juuret Suomessa (2011)

 28. Jemina Isoviita ja Petri Hottola: Luonto- ja kulttuurimatkailu Liminganlahden alueella: integroitavissa vai ei? (2011)

 29. Olli Rosenqvist: Paikkakertomuksia Keski-Pohjanmaalta (2011)

 30. Tarja Laine: Tarinoita teiden varsilta (2011)

 31. Petri Saarikoski, Ulla Heinonen ja Riikka Turtiainen (toim.): Digirakkaus 2.0  (2011)

 32. Jaakko Suominen – Jari Multisilta – Jarmo Viteli – Usva Friman – Pinja Tawast – Leila Stenfors – Harri Jurvela – Arttu Perttula (toim.) : Kokemuksen jaetut tilat. Näkökulmia yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen  (2011)

 33. Annamari Salmi: Pohjanlahden Rantatie. Visuaalinen linja. (2012)

 34. Riikka Turtiainen ja Sari Östman (toim.): Rappio! Esseitä "turhan" tutkimisesta (2012)

 35. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö & Sari Mäkiranta (toim.): Pohjanlahden rantatie. Markkinointisuunnitelma (2012)

 36. Mikko Hirvonen, Petri Saarikoski (toim.): Sosiaalisen median tutkimuskenttä 2001–2011 (2012)

 37. Riikka Turtiainen: Nopeammin, laajemmalle, monipuolisemmin. Digitalisoituminen mediaurheilun seuraamisen muutoksessa. (2012)

 38. Maunu Häyrynen ja Mikael Lähteenmäki (toim.): Tie meren ympäri. Pohjanlahden Rantatien matkailutie osatutkimusraportit (2012)

 39. Suvi Aitto-oja ja Anna Sivula (toim.): Karhu, kirves ja punainen kukko. Porin Vapaaehtoinen Palokunta 1863-2013. (2013)

 40. Petri Saarikoski, Emmy Kurjenniemi: Opiskelijarekrytointi, sisäänoton onnistuneisuus ja koulutuksen läpäisy Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa 2010–2013 (2013)

 41. Riina Haanpää ja Outi Tuomi-Nikula (toim.): Ruotsinkielisten kulttuuriperintöä. (2013)

 42. Outi Tuomi-Nikula, Riina Haanpää ja Tarja Laine (toim.): Takaisin Suomeen? Euroopan ulkosuomalaisten ja heidän lastensa ajatuksia Suomesta maahanmuuton kohteena. (2013)

 43. Laura Puolamäki ja Eeva Raike (toim.): Osana omaa ympäristöä -hankkeen loppuraportti (2014)

 44. Tiia Naskali: Tietokonekerhoista blogosfääriin, pöytäkoneista älypuhelimiin – kokemuksia tietokoneharrastamisen arkipäiväistymisestä -raportti (2014)

 45. Maunu Häyrynen, Antti Wallin, Susanna Siro ja Sanna Forsell (toim.): Lähikuva lähiöstä! Itä-Porin kulttuurikartoitus ja toimenpidesuunnitelma. (2015)

 46. Jaana Elonen, Petri Saarikoski: Porin yliopistokeskuksesta luovilta aloilta vuosina 2007–2013 valmistuneiden Filosofian maistereiden  työelämään sijoittuminen (2015)

 47. Jaakko Suominen, Kristiina Seppä, Aliisa Sinkkonen: Gutenbergin Galaksit (2015)

 48. Maria Väkiparta (toim.): TiedeAreena 2015

 49. Tarja Laine, toim. Riina Haanpää: Minnen från Annankatu 10 - Björneborgs svenska samskolas elevhem 1928-2006 (2015)

 50. Maunu Häyrynen, Eeva Raike ja Johanna-Annukka Roslund (toim): Rauman historialliset viheralueet. Rauman historiallisten viheralueiden inventointi syksyllä 2015.  (2016)

 51. Pauliina Tuomi (toim.): TiedeAreena 2016

 52. Atte Timonen & työryhmä: Beyond Game Culture (2016)

 53. Riina Haanpää, Laura Puolamäki ja Eeva Raike (toim.): Living with cultural heritage. Sharing experiences and knowledge around the Baltic Sea. (2018)

 54. Tarja Laine: Yli sata vuotta lasten asialla (2018)

 55. Maunu Häyrynen, Helena Lonkila, Katrina Virtanen: Kulttuuriympäristöalan asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen kehittämishanke. Loppuraportti. (2019)

 56. Riikka Huuskonen, Oona Simolin, Pauliina Latvala-Harvilahti: Elävä Suomenlinna -opetusmateriaali. Tutkimushankkeen Podcast-sarjaan liittyviä tehtäviä korkeakoulujen opetukseen. (2020)

 57. Marjo Heino, Maunu Häyrynen, Vuokko Kemppi-Vienola, Kati Kunnas-Holmström: Joen taju. (2020)

 

​Tiedustelut ja tilaukset:

ktmt-info@utu.fi


Laitoksen muita julkaisuja:

Häyrynen, Maunu et al (toim.): Suistolaisten puisto: Porin kansallisen kaupunkipuiston historia ja maisema. Porin kaupunki 2005.

Häyrynen, Maunu et al (toim.):Tuntematon saaristo - Selkämeren saariston eletty maisema. Otava 2006.

Maunu Häyrynen, Eeva Raike, Anna Riionheimo ja Hilkka Viitala (toim.): Vihreä perintö - Satakunnan historialliset puistot ja puutarhat  Pori 2009.

Grahn, Maarit ja Häyrynen, Maunu (toim.): Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit. SKS 2009.

Outi Tuomi-Nikula, Riina Haanpää ja Aura Kivilaakso (toim.): Mitä on kulttuuriperintö? SKS 2013