Tutkimus

Museologia tutkii museoiden toimintaa ja sosiokulttuurisia merkityksiä yhteiskunnassa. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi kulttuuriperintöprosessit, kulttuuriperinnön säilyttämisen, suojelemisen ja arvottamisen erilaiset strategiat sekä kulttuuriperintöön liittyvät kommunikaatioprosessit.

Museologian tutkimus on monitieteistä ja oppiaine tekee runsaasti yhteistyötä muiden tieteenalojen kuten etnologian, arkeologian ja historia-aineiden kanssa. Tältä sivustolta löydät erilaiset hankkeet ja projektit, joissa museologian oppiaine on mukana. 

Tutkimushankkeitamme

Hoitolaitoksesta kulttuuriperintökohteeksi: Kulttuurisia näkökulmia Paimion parantolaan -hankkeessa

Folkloristiikan, etnologian ja museologian yhteisessä hankkeessa keskitytään maailmankuulun Alvar ja Aino Aallon suunnitteleman tuberkuloosiparantolan menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuksiin huomioiden parantolan erityislaatuisuuden paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä kulttuuriperintökohteena.

Hankkeen yhteistyökumppanit: Paimion parantola säätiö, Paimion kaupunki, kulttuuri ja matkailu ja Magni Mundi Oy sekä VSSHP asiakirjahallinto ja Turun Lasarettimuseo.

Lisätietoja:

Folkloristiikan professori Anne Heimo, anheimo@utu.fi / +358 (0)50 328 7968

Etnologian professori Helena Ruotsala, helruo@utu.fi / +358 (0)40 732 5489

FT, museologian yliopisto-opettaja Maija Mäki, maikar@utu.fi

FT, postdoc-tutkija Tuomas Hovi, tuohov@utu.fi, folkloristiikka

Tuorlan observatorion muistitietohanke

Tutkimushankkeessa on luetteloitu Tuorlan observatorion vanhaa esineistöä ja tehty muistitietohaastatteluja vuosina 2018-2019. Hankkeessa dokumentoitiin myös Tuorlan alueen historiallisia rakennuksia ja esineistöä asetettiin näytteille Tuorlan Tiedekeskuksen tiloihin. Hanketta on rahoitettu rehtorin Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle myönnetystä projektirahasta, joka on tarkoitettu kansallisesti merkittävien, sekä fyysisten että digitaalisten tutkimusaineistojen järjestämiseen ja ylläpitoon. Hankkeessa on myös taiteellisia tavoitteita ja sille haetaan jatkorahoitusta.

Lisätietoja:

FT, museologian yliopisto-opettaja Maija Mäki, maikar@utu.fi

Tuorlan observatorion aineistoon kiinnittyvän tutkijakollektiivin sivut