Tutkimus

Museologia tutkii museoiden toimintaa ja sosiokulttuurisia merkityksiä yhteiskunnassa. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi kulttuuriperintöprosessit, kulttuuriperinnön säilyttämisen, suojelemisen ja arvottamisen erilaiset strategiat sekä kulttuuriperintöön liittyvät kommunikaatioprosessit.

Museologian tutkimus on monitieteistä ja oppiaine tekee runsaasti yhteistyötä muiden tieteenalojen kuten etnologian, arkeologian ja historia-aineiden kanssa. Tältä sivustolta löydät erilaiset hankkeet ja projektit, joissa museologian oppiaine on mukana. 

Museologian oppiaineen julkaisusarja "Museologian julkaisuja – Publikationer i museologi"

Museologian julkaisusarjassa "Museologian julkaisuja – Publikationer i museologi" julkaistaan vuosittain museologian sivuaineen sekä arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintojen opiskelijoiden parhaita ja mielenkiintoisimpia töitä. Julkaisusarjassa voidaan julkaista myös muuta museologian alaan liittyvää tutkimusta.

Opiskelijatöiden helmiä. Lukuvuoden 2021–2022 parhaat opiskelijatyöt

Tutkimushankkeitamme

Hyvinvoinnin suunniteltu, koettu ja aistittu sosio-materiaalisuus Turun Linnakaupungissa

Rahoitus: Turun kaupunkitutkimusohjelma 1.1.2023–31.12.2024  

Tutkimushankkeessa selvitämme, mistä tekijöistä kaupunkilaisten arki Turun Linnakaupungin alueella muodostuu. Tutkimuskysymyksemme ovat:

Miten alueen sosio-materiaalinen ympäristö, sen historia ja ajalliset kerrokset sekä siellä liikkuminen vaikuttavat kaupunkilaisten hyvinvointiin?

Miten tätä ympäristöä voitaisiin suunnitella tukemaan alueen erilaisten asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia?

Tutkimuksemme lähtökohtana on, että historia ja kulttuurinen muisti, nykyhetki sekä näkemykset tulevaisuudesta vaikuttavat toisiinsa. Lisäksi alueen ihmiset, eläimet ja kasvit, joki/meri sekä rakennettu materiaalisuus kytkeytyvät toisiinsa tavoilla, jotka vaikuttavat ihmisten arkisiin kokemuksiin asuinympäristöstään. Käytämme tutkimuksessa aistietnografisia ja osallistavia tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä. Samalla kehitämme osallistavaa kaupunkisuunnittelua siten, että siinä huomioidaan a) ihmisten aistikokemukset ja niihin kietoutuvat ajalliset kerrostumat sekä b) suunnitteluprosessiin vaikuttavat valtasuhteet.

Lisätietoja:

Dosentti, FT Tiina Suopajärvi, etnologia, Turun yliopisto, tiina.suopajarvi@utu.fi

Tutkimusryhmän muut jäsenet:

Dosentti, FT Silja Laine, kulttuurihistoria, Turun yliopisto

FM Päivi Leinonen, etnologia, Turun yliopisto

Dosentti, FT Sanna Lillbroända-Annala, etnologia, Åbo Akademi

FT Maija Mäki, museologia, Turun yliopisto

FT Jenni Rinne, etnologia, Turun yliopisto

Hoitolaitoksesta kulttuuriperintökohteeksi: Kulttuurisia näkökulmia Paimion parantolaan -hankkeessa

Folkloristiikan, etnologian ja museologian yhteisessä hankkeessa keskitytään maailmankuulun Alvar ja Aino Aallon suunnitteleman tuberkuloosiparantolan menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuksiin huomioiden parantolan erityislaatuisuuden paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä kulttuuriperintökohteena.

Hankkeen yhteistyökumppanit: Paimion parantola säätiö, Paimion kaupunki, kulttuuri ja matkailu ja Magni Mundi Oy sekä VSSHP asiakirjahallinto ja Turun Lasarettimuseo.

Lisätietoja:

Folkloristiikan professori Anne Heimo, anheimo@utu.fi / +358 (0)50 328 7968

Etnologian professori Helena Ruotsala, helruo@utu.fi / +358 (0)40 732 5489

FT, museologian yliopisto-opettaja Maija Mäki, maikar@utu.fi

FT, postdoc-tutkija Tuomas Hovi, tuohov@utu.fi, folkloristiikka

Tuorlan observatorion muistitietohanke

Tutkimushankkeessa on luetteloitu Tuorlan observatorion vanhaa esineistöä ja tehty muistitietohaastatteluja vuosina 2018-2019. Hankkeessa dokumentoitiin myös Tuorlan alueen historiallisia rakennuksia ja esineistöä asetettiin näytteille Tuorlan Tiedekeskuksen tiloihin. Hanketta on rahoitettu rehtorin Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle myönnetystä projektirahasta, joka on tarkoitettu kansallisesti merkittävien, sekä fyysisten että digitaalisten tutkimusaineistojen järjestämiseen ja ylläpitoon. Hankkeessa on myös taiteellisia tavoitteita ja sille haetaan jatkorahoitusta.

Lisätietoja:

FT, museologian yliopisto-opettaja Maija Mäki, maikar@utu.fi

Tuorlan observatorion aineistoon kiinnittyvän tutkijakollektiivin sivut

 

NOS-HS workshop series: NORDIC VOICES: The use of oral history and personal memories in public history settings (2022-2024)

NORDIC VOICES seeks to increase the use of oral histories, life narratives and personal memories in Nordic cultural institutions by organising a several international workshops and collaborating with leading experts from both academia and various cultural institutions.

Website https://blogit.utu.fi/nordicvoices/

Further information:

Professor of Folkloristics Anne Heimo, anheimo@utu.fi / +358 (0)50 328 7968 (P.I.)

Professor of Ethnology Helena Ruotsala, helruo@utu.fi

Dr., university teacher in Museum Studies Maija Mäki, maikar@utu.fi

Kupittaa 1944 – kaupunkiviljelyteko

Kupittaa 1944 – kaupunkiviljelyteko -projektissa tutkitaan ja tuodaan esille kaupunkiviljelyn merkitystä sota-ajan Turussa 1940-luvulla. Hankkeessa perustetaan hyötykasvimaa Kupittaan siirtolapuutarhalle ja kehitetään teeman ympärille kaupunkilaisia osallistavaa toimintaa. Hanketta vetää Turun yliopiston museologian oppiaine ja sen kumppaneita ovat Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry, Luonnonvarakeskus LUKE ja ammattiopisto Livia.

Kupittaa 1944 – kaupunkiviljelyteko -projekti alkaa syksyllä 2022 ja kestää vuoden 2023 loppuun saakka. Yhteistyöprojekteja Kupittaan siirtolapuutarhalla on museologian oppiaineessa tehty vuodesta 2015 lähtien.

Yhteystiedot: Maija Mäki, maija.j.maki@utu.fi

Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.