Viron kielen ja kulttuurin sivuaineopinnot

Viron kieltä ja kulttuuria voi opiskella Turun yliopistossa sivuaineena. Opinnot sopivat sivuaineeksi esimerkiksi suomen kielen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, vieraiden kielten, historian, taiteentutkimuksen ja kulttuurihistorian opiskelijoille. Opinnot sopivat sivuaineeksi myös pääaineopinnoissaan Itämeren alueen kysymyksiin erikoistuville opiskelijoille.

Viron kielen ja kulttuurin opintojen laajuus on 60 op, ja ne koostuvat perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (35 op).

Opintojen tavoitteet ja sisältö

Viron kielen ja kulttuurin opintojen pääpaino on hyvässä kielentuntemuksessa: tavoitteena on, että opiskelija pystyy lukemaan vironkielistä tekstiä, ymmärtämään vironkielistä puhetta ja ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti viron kielellä. Kielitaidon lisäksi opinnot tähtäävät monipuoliseen perehtymiseen Viron kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Opiskelijavalinta

Viron kielen ja kulttuurin sivuaineopintoja suorittamaan valitaan vuosittain 20–25 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan ensimmäisen periodin Viron peruskurssin kuulustelun perusteella.

Viron kielen ja kulttuurin opiskelijaksi hakevien on ilmoitettava halukkuudestaan suomen kielen linjan / Viron kielen ja kulttuurin toimiston opintosihteerille. Samassa haussa voivat tulla hyväksytyiksi myös aiemmin viron peruskurssin suorittaneet opiskelijat. Muualla kuin Turun yliopistossa viron peruskurssin suorittaneiden hakijoiden tulee osallistua peruskurssin kuulusteluun.

> Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppassa

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Arcanum, Arcanuminkuja 1,
Turku

Postiosoite
Viron kieli ja kulttuuri
20014 Turun yliopisto