Kirjaston palveluhinnasto

Palveluhinnasto on voimassa 1.1.2020 alkaen.

20.11.2017-31.12.2019 voimassa olleen palveluhinnaston löydät sivun alalaidasta.

Asiakaspalvelu

Saapumisilmoitus maksuton
Myöhästymismaksu (muut kuin kurssikirjat) 0,30 € / kirja, kirjavaunu tai lokerikko / vrk
enintään 6 € / kirja, kirjavaunu tai lokerikko
​Korvaus kadonneesta kirjavaunun/lokerikon avaimesta 10
Korvaus kadonneesta tutkijahuoneen avaimesta 80
​Kurssikirjojen myöhästymismaksut
​- kurssikirjojen myöhästymismaksu 1 € / vrk / kirja
enintään 10 € / kirja
​- yö- ja viikonloppulainojen myöhästymismaksu 10 € / kirja

Korvaus kadonneesta tai turmellusta julkaisusta vähintään
- Lainaaja voi myös hankkia kadonneen tai turmeltuneen aineiston tilalle vastaavan kappaleen

100 €

- Vapaakappaleen osakorvaus: korvaus osittain turmeltuneen Fennica-kokoelman aineiston korjauskuluista (mikäli korvaavaa kappaletta ei löydy) 30 €
Kannettavat tietokoneet ja tabletit:
​- myöhästymismaksu ​20 €
​- korvaus kadonneesta laturista ​50 €
​- korvaus rikkoutuneesta näytöstä ​250 €
​- korvaus kadonneesta tai rikkoutuneesta laitteesta ​500 €
- korvaus kadonnesta tai rikkoutuneesta laskimesta 100 e
Käsittelykulut laskutettaessa 10 €
Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle 5 €
Kirjaston kangaskassi 5,5 €
Kirjaston mikrokuituliina 2,5 €
Paperikassi 0,20 €
Korvatulpat ​0,50 €

*Lainakieltoon joutuu, kun maksuja on kertynyt yli 10€ tai kun laina on myöhässä 28 vrk.

Kaukopalvelu

Kaukopalvelu Turun yliopiston kirjaston asiakkaille ​Turun yliopiston henkilökunta, laitokset ja käteisasiakkaat ​Muut asiakkaat (laskutettavat)
Lainat Varastokirjastosta 4,5 € ​9 €
Lainat kotimaasta 9 € ​18 €
Kampusten väliset lainat (Turku, Pori, Rauma) maksuton   maksuton
Lainat Pohjoismaista 10 € ​20 €
Lainat muista maista 20 € ​40 €
Mikrokortit 4 € ​8 €
Mikrofilmit / lähetys 9 ​18 €
Jäljenteet kotimaasta 6 € ​12 €

Jäljenteet ulkomailta
1-30 sivua
seuraavat sivut 5 € /10 s.

12 € ​24 €
​Kaukopalvelu muille kirjastoille ​Valtion, kuntien tai valtionapulaitosten kirjastot ​Muut asiakkaat (esim. yritykset tai yhteisöt) ​Kirjastot muissa maissa
​Lainat ​9 € ​18 € ​18 €
​Mikrokortit/lähetys ​4 € ​8 € 9 €
Mikrofilmit/lähetys​ 9 €​ 18 €​ 18 €​
​Jäljenteet omista kokoelmista 1-30 sivua
seuraavat sivut 5 € / 10s.
​6 € ​1-30 sivua 12€, seuraavat sivut 5 € / 10 s. ​1-30 sivua 18 €, seuraavat sivut 5 € / 10 s.
Pikatoimitus: kaksinkertainen maksu hinnaston hintoihin
​ ​ ​
​Pienlaskutuslisä:
Rehtorin päätöksen mukaan Turun Yliopiston myyntilaskutuksessa otetaan käyttöön 15 €:n (alv 0 %) pienlaskutuslisä 1.7.2016 alkaen. Laskutuslisän suuruus perustuu laskutuksen aiheuttamiin kuluihin ja sen suuruus tarkistetaan vuosittain. Pienlaskutuslisä lisätään laskuihin, joiden veroton loppusumma on alle 100 €. Turun yliopiston kirjaston kaukopalvelu laskuttaa asiakkaita puolivuosittain/vuosittain.
​ ​ ​

Korvaus kadonneesta tai turmellusta julkaisusta vähintään  100€. Lainaaja voi myös hankkia kadonneen tai turmeltuneen aineiston tilalle vastaavan kappaleen.

Kiireellisistä, puhelimitse tehtävistä ja muuten poikkeuksellisista tilauksista on sovittava aina erikseen kaukopalvelun henkilökunnan kanssa. Kirjasto pidättää itselleen oikeuden asiakkaan kanssa neuvoteltuaan laskuttaa asiakkaalta kustannukset, jotka huomattavasti ylittävät hinnastossa mainitun. Noutamattomat kaukolainat laskutetaan hinnaston mukaan. 

Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen yliopistossa toiminnassa perittävistä maksuista.

Tietopalvelu

Kirjasto kannustaa asiakkaitaan itsenäiseen tiedonhakuun ja -hankintaan, jonka avuksi on tarjolla vapaasti käytettävää itseopiskelumateriaalia kirjaston www-sivustolla https://utuguides.fi/. Turun yliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua kirjaston järjestämiin opetuksiin ja koulutuksiin, joista saa tietoa sähköpostiosoitteesta tietopalvelu@utu.fi

Kaikkia kirjaston asiakkaita opastetaan maksutta jokaisen kirjaston asiakaspalvelupisteessä. Turun yliopiston henkilökunta ja opiskelijat saavat henkilökohtaista maksutonta opastusta työtilanteen mukaan, jos asiakkaalle ei pystytä tarjoamaan muuta koulutusvaihtoehtoa.

Yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle tiedonhankintataitojen opetus on maksutonta. Yliopiston ulkopuolisilta henkilöiltä tiedonhankintataitojen opetuksesta laskutetaan 70 euroa tunnilta ja erityisen vaativasta tai vieraskielisestä opetuksesta 90 euroa tunnilta. Muista kuluista samoin kuin verkko-opetuksen hinnoittelusta sovitaan erikseen.
Metriikka- ja arviointipalvelut

Kirjasto tarjoaa maksutta metriikkapalvelua kaikille Turun yliopiston keskushallinnon yksiköille sekä työtilanteen mukaan tiedekunnille, muille yksiköille ja yksittäisille tutkijoille rahoitushakemuksiin (ei apurahat).

Henkilökohtaista neuvontaa tarjotaan yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille vain, mikäli heille ei pystytä tarjoamaan muuta koulutusvaihtoehtoa.

Kirjasto neuvottelee asiakkaan kanssa analyysien teon mahdollisuudesta, laajuudesta, aikataulusta ja hinnasta. Kirjaston tekemään analyysin tekoon on laajuudesta riippuen varattava aikaa vähintään seitsemän arkipäivää. 

Hinnat Turun yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille, alv 0%:

 • Perussitaatioanalyysi yksittäisestä tutkijasta mikäli julkaisuja vähemmän kuin 100 kpl
  (Analyysi sisältää sitaatiot tutkijan julkaisuihin ja h-indeksin yhdestä tietokannasta; edellyttää täydellisen sähköisen julkaisuluettelon toimittamista kirjastoon.) 60 €

 • Laajat sitaatioanalyysit, itseviittausten poisto tai analyysit useammista tietokannoista (hinta / tuntimäärä arvioidaan tapauskohtaisesti) 60 € /tunti

 • Henkilökohtainen neuvonta (vain ajanvarauksella)

  • 1/2 tuntia maksuton

  • yli 1/2 tuntia 60€ / tunti (minimiveloitus 60 €)

Alle 100€ laskuihin lisätään pienlaskutuslisä 15 € (alv 0%).

Kopiot ja tulosteet

​Paperi- ja verkkotulosteet, kopiot (A4 ja A3) 0,15 € / sivu
​Väritulosteet ja -kopiot (A4 ja A3) ​0,50 € / sivu

 * Kaksipuoleinen tulostus on 2 sivua

Tulostuksen lisäkiintiöt UTUShopista 

Avoimen yliopiston opiskelijoita maksuton tulostuskiintiö ei koske. Heillä on mahdollisuus ostaa tulostuskrediittejä UTUShopista 

Kirjastojen perimät maksut perustuvat yliopistolakiin (558/2009) ja Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista (1082/2009).

Turun kampuksella Educariumin, Kauppakorkeakoulun ja Teutorin kirjastoissa sekä Feeniks-kirjastossa on mahdollista maksaa maksuja ja ostaa tuotteita yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla. Calonian ja Quantumin kirjastoissa ei voi maksaa maksuja tai ostaa tuotteita. Opettajankoulutuslaitoksen kirjastossa Rauman kampuksella ja Porin yliopistokeskuksen kirjastossa voi maksuja suorittaa kortin lisäksi myös käteisellä.

Palveluhinnasto 20.11.2017-31.12.2019

Asiakaspalvelu

Saapumisilmoitus maksuton
Kampusten väliset lainat (Turku, Rauma, Pori) ks. kaukopalvelu
Myöhästymismaksu (muut kuin kurssikirjat) 2 € / kirja, kirjavaunu/lokerikko
​- ei koske yliopiston henkilökuntaa
Lainakieltomaksu (Lost Item Processing Fee = LIPF)* 5 € / kirja, kirjavaunu/lokerikko
​- LIPF-maksu tulee, kun laina on myöhässä 28 vrk tai yö- ja viikonloppulaina 14 vrk
​- LIPF-maksu koskee myös yliopiston henkilökuntaa
​Korvaus kadonneesta kirjavaunun/lokerikon avaimesta 10
Korvaus kadonneesta tutkijahuoneen avaimesta 80
​Kurssikirjojen myöhästymismaksut
​- koskevat myös yliopiston henkilökuntaa
​- kurssikirjojen myöhästymismaksu (kattaa LIPF-maksun) 1 € / vrk / kirja
enintään 10 € / kirja
​- yö- ja viikonloppulainojen myöhästymismaksu (kattaa LIPF-maksun) 20 € / kirja

Korvaus kadonneesta tai turmellusta julkaisusta vähintään
- Lainaaja voi myös hankkia kadonneen tai turmeltuneen aineiston tilalle vastaavan kappaleen

100 €

- Vapaakappaleen osakorvaus: korvaus osittain turmeltuneen Fennica-kokoelman aineiston korjauskuluista (mikäli korvaavaa kappaletta ei löydy) 30 €
Kannettavat tietokoneet ja tabletit:
​- myöhästymismaksu ​20 €
​- korvaus kadonneesta laturista ​50 €
​- korvaus rikkoutuneesta näytöstä ​250 €
​- korvaus kadonneesta tai rikkoutuneesta laitteesta ​500 €
- korvaus kadonnesta tai rikkoutuneesta laskimesta 100 e
Käsittelykulut laskutettaessa 10 €
Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle 5 €
Paperikassi 0,20 €
Korvatulpat ​0,50 €

*Lainakieltoon joutuu, kun 

 • maksuja on kertynyt 10€
 • laina on myöhässä 28 vrk
 • kurssikirjojen yö- ja viikonloppulaina on myöhässä
 • kirjavaunujen / lokerikkojen avainten palautus on myöhässä 28 vrk 
Kaukopalvelu

Kaukopalvelu Turun yliopiston kirjaston asiakkaille ​Turun yliopiston henkilökunta, laitokset ja käteisasiakkaat ​Muut asiakkaat (laskutettavat)
Lainat Varastokirjastosta 4,5 € ​9 €
Lainat kotimaasta 9 € ​18 €
Kampusten väliset lainat (Turku, Rauma, Pori) 2 € ​kuten kotimaasta
Lainat Pohjoismaista 10 € ​20 €
Lainat muista maista 20 € ​40 €
Mikrokortit 4 € ​8 €
Mikrofilmit / lähetys 9 ​18 €
Jäljenteet kotimaasta 6 € ​12 €

Jäljenteet ulkomailta
1-30 sivua
seuraavat sivut 5 € /10 s.

12 € ​24 €
​Kaukopalvelu muille kirjastoille ​Valtion, kuntien tai valtionapulaitosten kirjastot ​Muut asiakkaat (esim. yritykset tai yhteisöt) ​Kirjastot muissa maissa
​Lainat ​9 € ​18 € ​18 €
​Mikrokortit/lähetys ​4 € ​8 € 9 €
Mikrofilmit/lähetys​ 9 €​ 18 €​ 18 €​
​Jäljenteet omista kokoelmista 1-30 sivua
seuraavat sivut 5 € / 10s.
​6 € ​1-30 sivua 12€, seuraavat sivut 5 € / 10 s. ​1-30 sivua 18 €, seuraavat sivut 5 € / 10 s.
Pikatoimitus: kaksinkertainen maksu hinnaston hintoihin
​ ​ ​
​Pienlaskutuslisä:
Rehtorin päätöksen mukaan Turun Yliopiston myyntilaskutuksessa otetaan käyttöön 15 €:n (alv 0 %) pienlaskutuslisä 1.7.2016 alkaen. Laskutuslisän suuruus perustuu laskutuksen aiheuttamiin kuluihin ja sen suuruus tarkistetaan vuosittain. Pienlaskutuslisä lisätään laskuihin, joiden veroton loppusumma on alle 100 €. Turun yliopiston kirjaston kaukopalvelu laskuttaa asiakkaita puolivuosittain/vuosittain.
​ ​ ​

Korvaus kadonneesta tai turmellusta julkaisusta vähintään  100€. Lainaaja voi myös hankkia kadonneen tai turmeltuneen aineiston tilalle vastaavan kappaleen.

Kiireellisistä, puhelimitse tehtävistä ja muuten poikkeuksellisista tilauksista on sovittava aina erikseen kaukopalvelun henkilökunnan kanssa. Kirjasto pidättää itselleen oikeuden asiakkaan kanssa neuvoteltuaan laskuttaa asiakkaalta kustannukset, jotka huomattavasti ylittävät hinnastossa mainitun. Noutamattomat kaukolainat laskutetaan hinnaston mukaan. 

Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen yliopistossa toiminnassa perittävistä maksuista.

Tietopalvelu

Kirjasto kannustaa asiakkaitaan itsenäiseen tiedonhakuun ja -hankintaan, jonka avuksi on tarjolla runsaasti maksutonta itseopiskelumateriaalia verkossa: ks. https://utuguides.fi Turun yliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua kirjaston järjestämiin opetuksiin ja koulutuksiin, joista saa tietoa mm. kirjaston www-sivulta.

Kaikkia kirjaston asiakkaita opastetaan maksutta jokaisen kirjaston asiakaspalvelupisteessä. Turun yliopiston henkilökunta ja opiskelijat saavat henkilökohtaista maksutonta opastusta työtilanteen mukaan, jos asiakkaalle ei pystytä tarjoamaan muuta koulutusvaihtoehtoa. 

Tiedonhankintataitojen opetus

 
​Tiedonhankintataitojen opetus ​Erityisen vaativa tai vieraskielinen opetus
​Yliopiston opiskelijat ja henkilökunta maksuton maksuton
​Yliopiston ulkopuoliset 70 € / tunti 90 € / tunti
 
Muista kuluista samoin kuin verkko-opetuksen hinnoittelusta sovitaan erikseen.
Metriikka- ja arviointipalvelut

Kirjasto tarjoaa maksutta metriikkapalvelua kaikille Turun yliopiston keskushallinnon yksiköille sekä työtilanteen mukaan tiedekunnille, muille yksiköille ja yksittäisille tutkijoille rahoitushakemuksiin (ei apurahat).

Henkilökohtaista neuvontaa tarjotaan yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille vain, mikäli heille ei pystytä tarjoamaan muuta koulutusvaihtoehtoa.

Kirjasto neuvottelee asiakkaan kanssa analyysien teon mahdollisuudesta, laajuudesta, aikataulusta ja hinnasta. Kirjaston tekemään analyysin tekoon on laajuudesta riippuen varattava aikaa vähintään seitsemän arkipäivää.  
 

  TY:n henkilökunta ja opiskelijat,
€, alv 0%

Perussitaatioanalyysi yksittäisestä tutkijasta mikäli julkaisuja vähemmän kuin 100 kpl
(Analyysi sisältää sitaatiot tutkijan julkaisuihin ja h-indeksin yhdestä tietokannasta; edellyttää täydellisen sähköisen julkaisuluettelon toimittamista kirjastoon.)

Laajat sitaatioanalyysit, itseviittausten poisto tai analyysit useammista tietokannoista (hinta / tuntimäärä arvioidaan tapauskohtaisesti)

60 *

 

 


60 € /tunti*

 

Henkilökohtainen neuvonta (vain ajanvarauksella) 

- 1/2 tuntia
- yli 1/2 tuntia (minimiveloitus 60 €) 

maksuton
60 € /tunti*

*Alle 100€ laskuihin lisätään pienlaskutuslisä 15 € (alv 0%)

Kopiot ja tulosteet

​Paperi- ja verkkotulosteet, kopiot (A4 ja A3) 0,15 € / sivu
​Väritulosteet ja -kopiot (A4 ja A3) ​0,50 € / sivu

 * Kaksipuoleinen tulostus on 2 sivua

Tulostuksen lisäkiintiöt UTUShopista 

Avoimen yliopiston opiskelijoita maksuton tulostuskiintiö ei koske. Heillä on mahdollisuus ostaa tulostuskrediittejä UTUShopista