Kirjaston palveluhinnasto

Palveluhinnasto on voimassa 1.1.2020 alkaen.

Asiakaspalvelu

 • Saapumisilmoitus, maksuton
 • Myöhästymismaksu (muut kuin kurssikirjat)
  • 0,30 € / kirja, kirjavaunun tai lokerikon avain / vrk
  • Enintään 6 € / kirja, kirjavaunu tai lokerikko* (*Lainan uusiminen eräpäivän jälkeen käynnistää enimmäismaksun kertymisen uudelleen alusta.)
 • Korvaus kadonneesta kirjavaunun/lokerikon avaimesta 10 €
 • Korvaus kadonneesta tutkijahuoneen avaimesta 80 €
 • Kurssikirjojen myöhästymismaksut
  • 1 € / vrk / kirja
  • Enimmäismaksu 10 €/kirja/lainaus- ja uusintakerta* (*Lainan uusiminen eräpäivän jälkeen käynnistää enimmäismaksun kertymisen uudelleen alusta.)
 • Yö- ja viikonloppulainojen myöhästymismaksu 10 € / kirja
 • Korvaus kadonneesta tai turmellusta julkaisusta vähintään 100 €
  • Lainaaja voi myös hankkia kadonneen tai turmeltuneen aineiston tilalle vastaavan kappaleen
 • Vapaakappaleen osakorvaus: korvaus osittain turmeltuneen Fennica-kokoelman aineiston korjauskuluista (mikäli korvaavaa kappaletta ei löydy) 30 €
 • Kannettavat tietokoneet, tabletit, laskimet
  • Myöhästymismaksu 20 €
  • Korvaus kadonneesta laturista 50 €
  • Korvaus rikkoutuneesta näytöstä 250 €
  • Korvaus kadonneesta tai rikkoutuneesta laitteesta 500 €
  • Korvaus kadonneesta tai rikkoutuneesta laskimesta 100 €
 • Käsittelykulut laskutettaessa 10 €
 • Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle 5 €
 • Kirjaston kangaskassi 5,50 €
 • Kirjaston mikrokuituliina 2,50 €
 • Paperi- / muovikassi 0,20 €
 • Korvatulpat 0,50 €

Lainakieltoon joutuu, kun maksuja on kertynyt yli 10 € tai kun laina on myöhässä 28 vrk.

Kaukopalvelu

Kaukopalvelu Turun yliopiston kirjaston asiakkaille

Turun yliopiston henkilökunta, laitokset ja opiskelijat ja yliopiston ulkopuoliset henkilöasiakkaat

 • Lainat Varastokirjastosta 4,50 €
 • Artikkelikopiot Varastokirjastosta maksuttomia
 • Lainat kotimaasta 9 €
 • Kampusten väliset lainat (Turku, Pori, Rauma) maksuton Turun yliopiston henkilökunnalle, laitoksille ja opiskelijoille
 • Lainat Pohjoismaista 10 €
 • Lainat muista maista 20 €
 • Mikrokortit / lähetys 4 €
 • Mikrofilmit / lähetys 9 €
 • Jäljenteet kotimaasta 6 €
 • Jäljenteet ulkomailta, 1 - 30 sivua 12 € (seuraavat sivut 5 € /10 s.)

Yritys- tai yhteisöasiakkaat (laskutettavat)

 • Lainat Varastokirjastosta 9 €
 • Lainat kotimaasta 18 €
 • Kampusten väliset lainat (Turku, Pori, Rauma) kuten kotimaasta
 • Lainat Pohjoismaista 20 €
 • Lainat muista maista 40 €
 • Mikrokortit / lähetys 8 €
 • Mikrofilmit / lähetys 18 €
 • Jäljenteet kotimaasta 12 €
 • Jäljenteet ulkomailta, 1 - 30 sivua ​24 € (seuraavat sivut 5 € /10 s.)

Kaukopalvelu muille asiakkaille

Valtion, kuntien tai valtionapulaitosten kirjastot

 • Lainat 9 €
 • Mikrokortit / lähetys 4 €
 • Mikrofilmit / lähetys 9 €
 • Jäljenteet omista kokoelmista 1 - 30 sivua 6 € (seuraavat sivut 5 € / 10 s.)

Yritys- tai yhteisöasiakkaat

 • Lainat 18 €
 • Mikrokortit / lähetys 8 €
 • Mikrofilmit / lähetys 18 €
 • Jäljenteet omista kokoelmista 1 - 30 sivua 12 € (seuraavat sivut 5 € / 10 s.)

Kirjastot muissa maissa

 • Lainat 18 €
 • Mikrokortit / lähetys 9 €
 • Mikrofilmit / lähetys 18 €
 • Jäljenteet omista kokoelmista 1 - 30 sivua 18 € (seuraavat sivut 5 € / 10 s.)

Pienlaskutuslisä (koskee kirjastoja, yrityksiä ja yhteisöjä)

Rehtorin päätöksen mukaan Turun Yliopiston myyntilaskutuksessa otetaan käyttöön 15 €:n (alv 0 %) pienlaskutuslisä 1.7.2016 alkaen. Laskutuslisän suuruus perustuu laskutuksen aiheuttamiin kuluihin ja sen suuruus tarkistetaan vuosittain. Pienlaskutuslisä lisätään laskuihin, joiden veroton loppusumma on alle 100 €. Turun yliopiston kirjaston kaukopalvelu laskuttaa asiakkaita puolivuosittain/vuosittain.

Korvaus kadonneesta tai turmellusta julkaisusta vähintään  100€. Lainaaja voi myös hankkia kadonneen tai turmeltuneen aineiston tilalle vastaavan kappaleen.

Kiireellisistä, puhelimitse tehtävistä ja muuten poikkeuksellisista tilauksista on sovittava aina erikseen kaukopalvelun henkilökunnan kanssa. Kirjasto pidättää itselleen oikeuden asiakkaan kanssa neuvoteltuaan laskuttaa asiakkaalta kustannukset, jotka huomattavasti ylittävät hinnastossa mainitun. Noutamattomat kaukolainat laskutetaan hinnaston mukaan. 

Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen yliopistossa toiminnassa perittävistä maksuista.

Tietopalvelu

Kirjasto kannustaa asiakkaitaan itsenäiseen tiedonhakuun ja -hankintaan, jonka avuksi on tarjolla vapaasti käytettävää itseopiskelumateriaalia kirjaston www-sivustolla https://utuguides.fi/. Turun yliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua kirjaston järjestämiin opetuksiin ja koulutuksiin, joista saa tietoa sähköpostiosoitteesta tietopalvelu@utu.fi

Kaikkia kirjaston asiakkaita opastetaan maksutta jokaisen kirjaston asiakaspalvelupisteessä. Turun yliopiston henkilökunta ja opiskelijat saavat henkilökohtaista maksutonta opastusta työtilanteen mukaan, jos asiakkaalle ei pystytä tarjoamaan muuta koulutusvaihtoehtoa.

Yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle tiedonhankintataitojen opetus on maksutonta. Yliopiston ulkopuolisilta henkilöiltä tiedonhankintataitojen opetuksesta laskutetaan 70 euroa tunnilta ja erityisen vaativasta tai vieraskielisestä opetuksesta 90 euroa tunnilta. Muista kuluista samoin kuin verkko-opetuksen hinnoittelusta sovitaan erikseen.
Metriikka- ja arviointipalvelut

Kirjasto tarjoaa maksutta metriikkapalvelua kaikille Turun yliopiston keskushallinnon yksiköille sekä työtilanteen mukaan tiedekunnille, muille yksiköille ja yksittäisille tutkijoille rahoitushakemuksiin (ei apurahat).

Henkilökohtaista neuvontaa tarjotaan yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille vain, mikäli heille ei pystytä tarjoamaan muuta koulutusvaihtoehtoa.

Kirjasto neuvottelee asiakkaan kanssa analyysien teon mahdollisuudesta, laajuudesta, aikataulusta ja hinnasta. Kirjaston tekemään analyysin tekoon on laajuudesta riippuen varattava aikaa vähintään seitsemän arkipäivää. 

Hinnat Turun yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille, alv 0%:

 • Perussitaatioanalyysi yksittäisestä tutkijasta, mikäli julkaisuja vähemmän kuin 100 kpl
  (Analyysi sisältää sitaatiot tutkijan julkaisuihin ja h-indeksin yhdestä tietokannasta; edellyttää täydellisen sähköisen julkaisuluettelon toimittamista kirjastoon.) 60 €

 • Laajat sitaatioanalyysit, itseviittausten poisto tai analyysit useammista tietokannoista (hinta / tuntimäärä arvioidaan tapauskohtaisesti) 60 € /tunti

 • Henkilökohtainen neuvonta (vain ajanvarauksella)

  • 1/2 tuntia maksuton

  • yli 1/2 tuntia 60€ / tunti (minimiveloitus 60 €)

Alle 100€ laskuihin lisätään pienlaskutuslisä 15 € (alv 0%).

Kopiot ja tulosteet

​Paperi- ja verkkotulosteet, kopiot (A4 ja A3) 0,15 € / sivu
​Väritulosteet ja -kopiot (A4 ja A3) ​0,50 € / sivu

 * Kaksipuoleinen tulostus on 2 sivua

Tulostuksen lisäkiintiöt UTUShopista 

Avoimen yliopiston opiskelijoita maksuton tulostuskiintiö ei koske. Heillä on mahdollisuus ostaa tulostuskrediittejä UTUShopista 

Kirjastojen perimät maksut perustuvat yliopistolakiin (558/2009) ja Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista (1082/2009).

Turun kampuksella Educariumin, Kauppakorkeakoulun ja Teutorin kirjastoissa sekä Feeniks-kirjastossa on mahdollista maksaa maksuja ja ostaa tuotteita yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla. Arcanumin ja Calonian kirjastoissa ei voi maksaa maksuja tai ostaa tuotteita. Opettajankoulutuslaitoksen kirjastossa Rauman kampuksella ja Porin yliopistokeskuksen kirjastossa voi maksuja suorittaa kortin lisäksi myös käteisellä.