Laboratorioiden laatujärjestelmät

Biodiversiteettiyksikkö, Aerobiologian laboratorio
Kriteerit: ISO/IEC 17025:2017 [Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys], Asumisterveysasetus (STMa 545/2015), Valviran ohje 2016
Akkreditoija: FINAS
Yhteyshenkilö: Anna-Mari Pessi (pessi@utu.fi), Sirkku Häkkilä (sirkku.hakkila@utu.fi)​

PET-laitos/Radiokemian laboratorio
Kriteerit: EU GMP, Lääkelaki (395/1987), Lääkeasetus (693/1987), Säteilylaki (2018/859), VNa (2018/1034), STMa (2018/1044), STUK määräykset
Akkreditoija: FIMEA ja STUK
Yhteyshenkilö Sarita Forsback (saraalto@utu.fi)

PET-laitos/PET prekliinisen kuvantamisen laboratorio MediCityssä
Kriteerit: PET-keskuksen laatujärjestelmä; Säteilylaki (2018/859) ja STUK-määräykset
PET-keskuksen sisäinen auditointi hyväksytty viimeksi marraskuussa 2020
Yhteyshenkilö: Tove Grönroos (tovgro@utu.fi)

Koe-eläinkeskus
Kriteerit: OECD Principles of Good Laboratory Practice - GLP
Area of expertise: Toxicology
Testausalueet: Chemicals, Medicinal Products, and Medical Devices
Akkreditoija: FIMEA
Yhteyshenkilö: Emrah Yatkin (emryat@utu.fi)​

Biolääketieteen laitos, Bioanalyyttinen laboratorio
Kriteerit: GLP (OECD)
Akkreditoija: FIMEA
Yhteshenkilö: Katariina Pohjanoksa (katariina.pohjanoksa@utu.fi)

Turun Biotiedekeskus, Funktionaalisen Genomiikan keskus
Kriteerit: ISO/IEC 17025:2017 Testauslaboratorioiden pätevyys
Akkreditoija: FINAS
Yhteyshenkilö: Minna Kyläniemi (minna.kylaniemi@utu.fi)