Laboratorioiden laatujärjestelmät

Biodiversiteetti-yksikkö, Aerobiologian laboratorio
Kriteerit: ISO/IEC 17025:2005 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys
Akkreditoija: FINAS, Ruokaviraston hyväksyntä
Yhteyshenkilö: Anna-Mari Pessi (pessi@utu.fi)

PET-laitos/Radiokemian laboratorio
Kriteerit: EU GMP, Lääkelaki (395/1987), Lääkeasetus (693/1987), Säteilylaki (2018/859), VNa (2018/1034), STMa (2018/1044), STUK määräykset
Akkreditoija: FIMEA ja STUK
Yhteyshenkilö Sarita Forsback (saraalto@utu.fi)

PET-laitos/PET prekliinisen kuvantamisen laboratorio MediCityssä
Kriteerit: PET-keskuksen laatujärjestelmä; Säteilylaki (2018/859) ja STUK-määräykset
PET-keskuksen sisäinen auditointi hyväksytty viimeksi helmikuussa 2019
Yhteyshenkilö: Merja Haaparanta-Solin (merja.haaparanta-solin@utu.fi)

Koe-eläinkeskus
Kriteerit: OECD Test Guidelines and OECD Principles of Good Laboratory Practice - GLP
Akkreditoija: FIMEA
Yhteyshenkilö: Emrah Yatkin (emryat@utu.fi)

Biolääketieteen laitos; Bioanalyyttinen laboratorio
Kriteerit: GLP (OECD)
Akkreditoija: FIMEA
Yhteshenkilöt Petri Vainio (petri.vainio@utu.fi) ja Katariina Pohjanoksa (katariina.pohjanoksa@utu.fi)

Turun Biotiedekeskus, Funktionaalisen Genomiikan keskus
Kriteerit: ISO/IEC 17025:2017 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys
Akkreditoija: FINAS 
Yhteyshenkilö: Minna Kyläniemi (minna.kylaniemi@utu.fi)​, Riikka Lund (riikka.lund@utu.fi)