Akuuttilääketiede

Akuuttilääketiede vastaa kaikenikäisten potilaiden akuuttien vammojen ja sairauksien oireiden vaatimasta diagnostiikasta ja kiireellisestä hoidosta kiireellisyysluokan vaatimalla tavalla. Akuuttilääketiede yhdistää ja täydentää muiden erikoisalojen akuuttitoimintoja.

Erikoislääkäritutkinnon koulutuspaikkoina toimivat Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Turun yliopistollisessa keskussairaalassa, Satasairaala Porissa sekä Vaasan keskussairaala.

Tyksin yhteispäivystyksessä on kaksi akuuttilääketieteen amanuenssin tointa.