Tutkimus fysiatrian oppiaineessa

Turun yliopiston fysiatrian tieteellisen tutkimuksen tärkeimpiä kohteita ovat eri kuntoutusmenetelmien vaikuttavuus, fysiatriassa käytettävien testien luotettavuus, kansainvälisen toimintakykyluokituksen (ICF) implementointi, nuorten päänsärky ja niskakipu sekä kuntoutusaiheiset systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit.

Fysiatrian oppiaineen viimeaikaisia julkaisuja