Fysiatria

Fysiatria on erikoisala, joka iästä ja sairaudesta riippumatta vastaa terveyden edistämisestä, koulutuksesta, diagnostiikasta, toimintakyvyn tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta henkilöillä, jotka kokevat toimintakykynsä alentuneeksi sairauden vuoksi.

Fysiatria keskittyy erityisesti vaikeavammaisiin kuten selkäydinvammaisiin, amputaatiopotilaisiin ja muihin erityiskuntoutustietämystä vaativiin sairausryhmiin. Vastaanotto- ja poliklinikkatoiminnassa suurin sairausryhmä ovat tuki- ja liikuntaelinten (TULE) sairaudet, joissa esiintyy usein kipua ja erilaisia toimintahäiriöitä.