Laadunhallinta lääketieteellisessä tiedekunnassa

Tiedekunnassa laatutyötä johtaa dekaani ja laitoksissa laitosten johtajat. Tiedekunnassa toimii laatutyön ohjausryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida tiedekunnan laatutyötä.

Turun yliopiston laadunhallinnan tavoitteena on

  1. tukea ja varmistaa yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden ja vision toteutumista,
  2. ohjata toimintaa riittävän tarkan ja reaaliaikaisen seuranta- ja arviointitiedon varassa,
  3. kehittää yliopiston toimintaprosessien laatua ja vapauttaa akateemisen henkilöstön työaikaa perustehtäviin
  4. tehdä yliopiston toiminnan keskeiset periaatteet ja korkea laatu näkyväksi.

Yliopiston laadunhallinnan välineenä toimii laatujärjestelmä, joka on kuvattu laatukäsikirjassa.

Tiedekunnassa toimii laatutyön ohjausryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida tiedekunnan laatutyötä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii dekaani.

Lisäksi monilla yksiköillä on toiminnanohjauksen tukena käytössään myös yksikökohtaisia toimintakäsikirjoja.